Naturnytta - övningar och material om vår fantastiska natur

Lär känna naturen

Välkommen till Naturskyddsföreningens skolmaterial om naturen och de nyttor vi får från den! Här hittar du övningar och material om bin, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och mycket annat.
Lycka till!

Temamaterial

Här hittar du skolmaterial för årskurs 1-9 som ger eleverna ökad kunskap om de rättigheter och skyldigheter vi har i naturen.

Välkommen till Naturskyddsföreningens skolmaterial om Arktis. Här hittar du övningar, faktablad och filmer.

Här har vi samlat allt vårt skolmaterial om bin. Här finns övningar, faktablad, film och instruktioner för grundskolan.

Här har vi samlat våra skolövningar om vatten och hav. Materialet är framtaget med stöd av Havs- och vattenmyndigheten.

Använd skogen, stranden eller ängen som klassrum! Här hittar du pedagogiska utomhusaktiviteter för årskurs 1-9.