Åk 4-6: Material om vår fantastiska natur!

Här finner du övningar, faktablad och instruktioner som kan användas för att arbeta med några av naturens nyttor.

Naturvänliga aktiviteter

Så fixar ni en hasselmusholk, fjärilsrestaurang eller faunadepå. Här finns 30 olika insatser för djur och natur att genomföra med barn och unga.

Övningar

Vad är ekosystemtjänster? Och på vilka sätt är vi människor beroende av dessa?

Hur skulle en tacomiddag se ut i en värld utan bin? Här får eleverna fördjupa sig i bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion.

I den här övningen lär sig eleverna mer om olika material och verktyg i slöjden. De får en inblick i vilda bins livsvillkor och gör samtidigt en insats för miljön.

Följ med på en resa till Arktis. I den här övningen får eleverna lära sig mer om ekosystem och hur klimatförändringarna påverkar livet i området. Åk 4-6.

Vad menas med ekologiskt och när är något oekologiskt? Här tränar eleverna läsförståelse utifrån texter om mat och jordbruk.

I den här övningen introduceras eleverna till vanliga spår och får testa sina kunskaper med ett quiz.

Utforska naturens estetiska värden.

Musslor fungerar som viktiga reningsverk i havet, men hur går det egentligen till när musslorna renar vattnet i havet?

Här får eleverna studera utvecklingen i en nygrävd damm, hur livet tar sig dit och hur ekosystemet utvecklas över tid.

Upplev hur jordens vatten är fördelat på vår planet.

I den här övningen undersöks vilka växter och djur som lever vid havsstranden och hur de har anpassat sig för sin livsmiljö.

Här får eleverna undersöka sådant som slängs och hur lång tid det tar för olika material att brytas ned i naturen.

Utskriftsmaterial

Tips på sätt att hjälpa våra vilda bin med boplatser och mat.

Så kan du bygga boplatser för solitärbin med hjälp av bambustavar!

Vem har gått här? Affisch med spår av svenska däggdjur. Passar att skriva ut i A3 eller A4.

Mer material

Så fixar ni en hasselmusholk, fjärilsrestaurang eller faunadepå. Här finns 30 olika insatser för djur och natur att genomföra med barn och unga.

Bihotell, oekologiskt och pollineringsplan? En ordlista om ekosystemtjänster, biologisk mångfald och naturskydd.

Lista ut rätt art med hjälp av ledtrådar i ord och bild. Bildspelet innehåller tio arter.

Listig som en ... men inte röd. Lista ut namnet på tio olika arter med hjälp av kluriga ledtrådar.

Här hittar du alla aktiviteter för Naturfalken i skolan