Åk 4-6: Material om vår fantastiska natur!

Här finner du övningar, faktablad och instruktioner som kan användas för att arbeta med några av naturens nyttor.

Vad är ekosystemtjänster? Och på vilka sätt är vi människor beroende av dessa?

Hur skulle en tacomiddag se ut i en värld utan bin? Här får eleverna fördjupa sig i bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion.

I den här övningen lär sig eleverna mer om olika material och verktyg i slöjden. De får en inblick i vilda bins livsvillkor och gör samtidigt en insats för miljön.

Följ med på en resa till Arktis. I den här övningen får eleverna lära sig mer om ekosystem och hur klimatförändringarna påverkar livet i området. Åk 4-6.

I den här övningen använder eleverna frågekort och loppor för att lära sig om ekologisk mat och vad det betyder för naturen.

I den här övningen introduceras eleverna till vanliga spår och får testa sina kunskaper med ett quiz.

Utforska naturens estetiska värden.

Musslor fungerar som viktiga reningsverk i havet, men hur går det egentligen till när musslorna renar vattnet i havet?

Här får eleverna studera utvecklingen i en nygrävd damm, hur livet tar sig dit och hur ekosystemet utvecklas över tid.

Upplev hur jordens vatten är fördelat på vår planet.

I den här övningen undersöks vilka växter och djur som lever vid havsstranden och hur de har anpassat sig för sin livsmiljö.

Utskriftsmaterial

Tips på sätt att hjälpa våra vilda bin med boplatser och mat.

Så kan du bygga boplatser för solitärbin med hjälp av bambustavar!

Vem har gått här? Affisch med spår av svenska däggdjur. Passar att skriva ut i A3 eller A4.

Från allemansrätten till övergödning. En ordlista om ekosystemtjänster, biologisk mångfald och naturskydd