Åk 7-9: Material om naturnytta och ekosystemtjänster

Här finner du övningar, faktablad och annat material som kan användas för att arbeta med några av naturens nyttor och ekosystemtjänster.

 

Övningar

I den här övningen lär sig eleverna om begreppet ekosystemtjänster och reflekterar över de ekosystemtjänster som finns i deras närmiljö.

Hur skulle en tacomiddag se ut i en värld utan bin? Här får eleverna fördjupa sig i bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion.

I den här övningen får eleverna testa sina kunskaper om bin

En övning som utförs på stranden där eleverna reflekterar över vem det är som har rätt till stranden och vilka hot som kan finnas mot dem som nyttjar den.

I den här övningen undersöker eleverna hoten mot Arktis och vem som ansvarar för områdets framtid.

I den här övningen introduceras eleverna till vanliga spår och får testa sina kunskaper med ett quiz.

Den här övningen är ett rollspel där eleverna får debattera och förhandla för att gynna olika intressen i striden om Hackspetsskogen.

Ta med klassen ut för att undersöka det skräp som finns i vår omgivning.

Faktablad

I naturen händer massor som vi människor har stor nytta av – det kallas ekosystemtjänster.

Faktablad om sociala bin och solitärbin, pollinering och vad bin behöver för att må bra.

I det här faktabladet får du veta mer om hoten mot Arktis.

Utskriftsmaterial

Från allemansrätten till övergödning. En ordlista om ekosystemtjänster, biologisk mångfald och naturskydd

Vem har gått här? Affisch med spår av svenska däggdjur. Passar att skriva ut i A3 eller A4.