Ålspelet – ett tärningsspel om vatten och hav

Låt eleverna följa de mystiska ålarnas resa och samtidigt lära sig om vatten, hav och arter i Atlanten, Östersjön och Västerhavet.

Ämnen: NO, Sv, Ge

Tidsåtgång: Ca två lektioner

Låt eleverna följa de mystiska ålarnas resa och samtidigt lära sig om vatten, hav och arter i Atlanten, Östersjön och Västerhavet.

Målet med övningen att på ett lustfullt sätt ge eleverna ökad förståelse för djurs, växters och andra organismers liv samt vattnets betydelse och dess fördelning.

Material:

  • Spelplanen: Fyra A4-blad sammanfogas till en spelplan.
  • Lim och/eller tejp.
  • Eventuellt plywood eller kartong att fästa spelplanen på.
  • Två tärningar per spelplan.
  • Spelpjäser. Använd befintliga eller tillverka egna av knappar eller lera. Låt dem gärna se ut som ålar.
  • Spelfrågor, finns för utskrift i högerspalten.
  • Spelregler med faktatext om den europeiska ålen.
  • En världskarta.

Förberedelser:

Kontrollera med fördel frågorna innan lektionen och ta bort de eventuella frågor som inte passar. Ta beslut om eleverna ska få googla svåra frågor eller ej. Det blir i så fall en extra regel utöver de som står i reglerna för spelet.

Genomförande:

Läs gemensamt eller enskilt texten om den europeiska ålens resa, på baksidan av PDF:en med spelregler. Berätta gärna att det kommer frågor om ålarna i spelet.

Dela upp eleverna i grupper om max tre spelare. (Det går att vara upp till sex spelare men det tar då längre tid att spela spelet.) Låt eleverna tillverka sina spelpjäser. Ge dem i uppgift att tillsammans sammanfoga sina spelplaner. Låt dem klippa isär frågekorten (utan att läsa frågorna) och lägga upp dem i frågerutan på spelplanen.

Spelplanen är en komprimerad version av Atlanten. Jämför med en riktig världskarta och låt eleverna visa på skillnaderna mot spelplanen.

Låt eleverna läsa spelreglerna. Red ut eventuella följdfrågor. Tipsa vid behov om att alla arter som nämns i frågekorten återfinns på spelplanen.

Nu kan eleverna sätta igång att spela. Ni kan välja att avsluta när den första ålen är i mål!

Skolmaterial om vatten och hav

Här hittar du fler skolövningar om vatten och hav.