Ålspelet – ett tärningsspel om vatten och hav

Låt eleverna tävla mot dig som lärare i Ålspelet! Använd Ålspelet och Ålsagan som verktyg i arbetet med läsförståelse och att lyssna och återberätta.

Ämnen: NO, Sv, Ge

Målet med övningen är att via spel, lek och skönlitteratur öka elevernas kunskaper om och intresse för naturen och dess arter samt att stärka deras förmågor att läsa och/eller lyssna och återberätta.

Tidsåtgång: Ca två lektioner

Material:

 • Ålsagan Ålen Ålinårs resa
 • Spelplanen: Fyra A4-blad sammanfogas till en spelplan.
 • Lim och/eller tejp.
 • Eventuellt plywood eller kartong att fästa spelplanen på.
 • Två tärningar per spelplan.
 • Två spelpjäser. En för dig som lärare och en för klassen. Använd befintliga spelpjäser eller tillverka egna av knappar eller lera. Låt dem gärna se ut som ålar.
 • En världskarta.

Förberedelser:

Spelplanen sammanfogas av fyra A4-blad. Du kan göra det tillsammans med eleverna eller ordna det själv så ni är redo att börja spela.

Genomförande

Utifrån elevernas ålder och kunskapsnivå, välj om ni ska använda Ålspelets befintliga frågekort (se länk nedan) eller om ni ska spela varianten för yngre elever där eleverna och du formulerar spelfrågorna och klassen spelar emot dig som lärare.

> Spel med frågekort

Ålspelet- med egentillverkade frågekort:

I detta tärningsspel får ni vara ålar för en stund och följa de europeiska ålarnas väg från Sargassohavet via Sveriges hav, sjöar och vattendrag och sedan tillbaka till Sargassohavet igen. Den som först lyckas ta sig tillbaka till målet i Sargassohavets stora virvel vinner.

Tillverka frågekort: Eleverna skriver frågor till läraren. Frågorna kan t.ex. handla om eleverna själva, om er gemensamma skolmiljö – eller om vatten och hav. (T.ex. Hur många syskon har Alicia?, Vilken färg är det på väggen i matsalen?, Vad heter havets största djur?) Svaren skrivs på baksidan av frågekorten. Ett annat alternativ är att barnen ställer muntliga frågor.

Spelregler för yngre elever:

 • Klassen och du har varsin spelpjäs. Eleverna turas om att slå tärningarna när det är deras tur.
 • Börja med att slå en tärning. Högst börjar.
 • Ni turas om att slå bägge tärningarna och gå lika många steg som tärningarna visar.
 • Den som hamnar på röd ruta följer instruktionerna vid rutan.
 • Den som hamnar på gul ruta ska besvara en fråga. Om hen lyckas får hen slå en tärning och annars stå kvar.
 • Om klassen hamnar på gul ruta så ska du läsa ett stycke ur Ålen Ålinås resa och ställa en fråga om stycket de nyss hörde.
 • Om du själv hamnar på en gul ruta så ska dra en av klassens frågor och försöka besvara den.
 • Först i mål vinner. Spelarna behöver inte få exakt rätt antal steg på slutet.
 • Avsluta gärna med att läsa färdigt sagan om ålen Ålinår.

Lycka till! 

Skolmaterial om vatten och hav

Här hittar du fler skolövningar om vatten och hav.