Bi-sagan

I denna övning får eleverna bekanta sig med bin genom en saga.

Ämnen: Sv, NO, Bl

I denna övning får eleverna bekanta sig med bin genom en saga. Sagan kan användas på många olika sätt, här följer några tips på hur.

Material: Bi-sagan. Ritblad med bin. Faktablad om bin för pedagoger. Länkar till materialet finns i sidomenyn.

Genomförande

Läs bi-sagan tillsammans med eleverna. Ritbladen kan användas under tiden du läser sagan eller efteråt.

Prata om sagan och låt gärna eleverna få rita bilder inspirerade av sagan. 

Varianter och tips

  • Låt eleverna skriva egna bi-sagor

  • Låt eleverna rita bin från sagan

  • Låt eleverna sammanfatta sagan på posters

Diskussionsfrågor

Nedan följer lite förslag på frågor som du kan diskutera tillsammans med eleverna i samband med att ni gör övningen. En del svar på frågorna kan hittas i faktabladet.

  • Vilka olika bin förekom i sagan?

  • Vad hände med barnet i sagan?

  • Vad äter ett bi?

  • Varför är bin så viktiga i naturen?

  • Har du själv någon gång mött ett bi? Vad hände då?

  • När brukar man hitta bin i naturen? Varför är det så?