Bygg en biholk

I den här övningen lär sig eleverna mer om olika byggmaterial och snickarverktyg i slöjden. De får också en inblick i vilda bins levnadsvanor och gör samtidigt en god insats för miljön.

Illustratör: Annika Scherp

Ämne: Sl

Tidsåtgång: 2-3 lektioner

I den här övningen lär sig eleverna mer om olika slöjdmaterial och snickarverktyg. Undervisningen kan med fördel kopplas ihop med biologiämnet. Eleverna får en inblick i hur vilda bin vill leva och bo, och använder sedan sina kunskaper på ett kreativt sätt för att bygga en biholk. 

Material: Till holkar: 80 mm fyrkantsstav alternativt stammar/tjocka grenar så sparar ni på material och på miljön. Till tak: Ohyvlad furu ca 90 mm bred passar bra och använd gärna takpapp. Instruktion: Så kan du hjälpa de vilda bina (pdf). Arbetsbeskrivning: Biholk (pdf). Instruktioner och faktablad till övningen finns i verktygsmenyn.

Förberedelser

Förbered byggmaterialet. Läs på om vilda bin genom att läsa Faktablad: Bin och deras livsmiljö före lektionen. Läs även Instruktionen Så kan du hjälpa de vilda bina som beskriver vilken typ av boplatser och mat vildbin behöver. Printa ut tillräckligt många kopior av Arbetsbeskrivning: Biholk och det lättlästa Faktablad: Bin små flitiga trädgårdsmästare från länkarna i verktygsmenyn. 

 

Genomförande

Förebered eleverna för biholksbygget genom att diskutera binas roll i naturen och varför vilda bin kan behöva hjälp från oss människor.
Läs Faktablad: Bin - små flitiga trädgårdsmästare tillsammans (se verktygsmenyn). Dela därefter ut arbetsbeskrivningarna till eleverna. Ska de arbeta enskilt eller i grupper? Gå igenom vad som är viktigt att tänka på för att holken ska bli attraktiv för bin:

  • Hålen ska vara 3-13 mm i diameter och 50 mm djupa.
  • Bygg gärna ett tak som går ner en bit över framsidan. Taket fungerar som regnkydd för ingångarna. 

Exempel på utformning:

Tips! Bygg biholkar med olika teman. Ni kan t.ex. utgå från sagor, filmer eller musikstilar.

Uppföljning

Sätt upp holkarna på skolgården eller i närmiljön. Försök hitta en plats som är skyddad från regn, stark sol eller för mycket vind så att holken inte blåser ner. Kontakta gärna stadsförvaltningen och hör med dem var ni kan sätta upp holkarna. Det är roligt om det sitter på platser där många kan se dem och kanske till och med inspireras att bygga egna holkar.

Holkarna passar bra att sätta upp till våren eller direkt efter sommarlovet. Det kan också vara ett bra tillfälle att passa på att repetera vad nyttan med dem är. Återvänd sent på hösten och undersök om holkarna har fått hyresgäster, det vill säga blivit igenmurade.

Övningen är framtagen av slöjdläraren Annika Scherp.