Musslorna: havets reningsverk

Musslor kan bli hållbar gourmetmat, djurfoder eller biogas. De fungerar också som viktiga reningsverk i havet, men hur går det egentligen till när musslorna renar vattnet i havet? I den här övningen får eleverna experimentera med levande musslor.

Ämne: Bi, Sv, Bl

I övningen får eleverna via ett experiment med blåmusslor lära sig om ekosystemtjänsten rening av vatten. Eleverna får träna på att utföra, beskriva och utvärdera ett enkelt experiment med hjälp av bilder och text.

Målet med övningen är att eleverna ska få en förståelse för ekosystemtjänsten rening av vatten, samt vilken betydelse enskilda arter har i ett ekosystem.

Material:

 • Musslor (dessa kan plockas direkt ur vattnet om man har nära till havet, annars går det bra att köpa musslor i nät i fiskdisken på de flesta välsorterade matbutiker).
 • Nyponsoppa pulver 3-5 tsk
 • 3 glasburkar att lägga musslorna i
 • Saltvatten av bra kvalitet 3-4 dl (se under Genomförande hur du kan blanda till det)
 • Vitt papper
 • Koksalt
 • Kastrull

Om du inte har haft möjlighet att hämta hem saltvatten direkt från havet kan du blanda eget. Det gör du så här:

 • Blanda 40g koksalt (ca ¼ dl) med 1 liter vatten.
 • Koka upp och låt svalna.
 • Förvara i flaska tills det ska användas.

Det kan vara bra att göra mer än en burk med musslor för att vara säker på att det fungerar.

Genomförande

Förklara för eleverna vad experimentet går ut på: Eleverna ska hälla nyponpulver i vatten med mussla och vatten utan mussla och se vad som händer. Kommer resultatet bli olika i de olika burkarna? I så fall varför?

Låt eleverna ställa hypoteser om vad de tror kommer att ske i de olika burkarna och varför de tror det. Låt eleverna skriva ner sina gissningar. Följ upp gissningarna efter experimentet. Uppmana eleverna att illustrera de olika momenten i experimentet.

Experimentet: Musselburkarna

 1. Blanda nyponpulvret i havsvattnet. Häll blandningen i glasburkarna.
 2. Lägg blåmusslorna i tre av burkarna, den fjärde burken utan blåmusslor är er kontroll. Kontrollburken behövs så att ni kan jämföra skillnaden i renhet hos vattnet med och utan blåmusslor.
 3. Ställ upp ett vitt papper eller ordna på annat sätt en vit bakgrund till burkarna så är det enklare att se förändringen.
 4. Låt burkarna stå helt ostörda och inte i solsken.
 5. Titta försiktigt till musslorna lite då och då.

När ni tittar på musslorna medan de filtrerar: studera de två öppningarna, det större som är inströmningsöppning och den mindre som är utströmningsöppning. Kanske tar någon mussla ut sin fot för att förflytta sig eller för att fästa sig fast med hjälp av byssustrådarna. Var försiktiga, rörelser gör att blåmusslor stänger skalen igen.

Att samtala om efter genomfört experiment:

 • Vad hände med pulvret?
 • Vad gjorde musslan i burken, gick det att se? Såg man några ”kroppsdelar”?
 • Vad hände med vattnet?
 • Vilka slutsatser drar ni av experimentet?

Fördjupning

 • Vilken betydelse tror ni det har för oss människor och andra arter i ekosystemet att musslan filterar och renar vattnet?
 • Vilka partiklar filterar musslor upp i riktiga hav?
 • Varför är musslorna viktiga i ekosystemet havet?
 • Vad skulle hända om man tog bort musslorna ur ekosystemet?

Redovisning och dokumentation

Låt eleverna redovisa sina laborationsrapporter och reflektioner muntligt eller skriftligt. Använd gärna vår laborationsrapportmall.

Fakta om musslor

Det finns bara fem musslor som klarar Östersjöns bräckta vatten: blå-, östersjö-, hjärt-, sand- och vandringsmussla. Blåmusslor sprider sig snabbt och sätter sig nästan överallt där det finns en ledig och någorlunda hård plats. Där får de mat genom att filtrera vatten med en hastighet av minst två liter i timmen. Detta innebär att Östersjöns alla blåmusslor varje år tillsammans filtrerar en vattenvolym lika stor som hela Östersjön. Blåmusslan blir i Östersjön sällan större än tre centimeter, men kan på västkusten bli upp till tio centi­meter. Detta beror på att Blåmusslan är anpassad för att leva i saltvatten, och har det därför svårare i Östersjöns bräckta vatten. (Ur Barnens Hav, se länk i högerspalten.)

Skolmaterial om vatten och hav

Här hittar du fler skolövningar om vatten och hav.