Undersök ekosystemtjänster i närmiljön

I den här övningen lär sig eleverna om begreppet ekosystemtjänster och reflekterar över de ekosystemtjänster som finns i deras närmiljö.

Ämnen: Bi, Ge, Sv

I den här övningen lär sig eleverna om begreppet ekosystemtjänster och reflekterar över de nyttor naturen utför i deras närmiljö.

Målet med övningen är att undersöka lokala ekosystem och få kunskap om hur ekosystemen bidrar till miljön och livskvaliteten för oss människor.

Material: Faktablad om ekosystemtjänster. Tabell för att undersöka närmiljön. Länkar finns i sidomenyn.

Genomförande

Låt eleverna utgå ifrån faktabladet om ekosystemtjänster. I det presenteras exempel på olika typer av ekosystemtjänster som bidrar till vårt välbefinnande: försörjande, reglerande, kulturella och stödjande ekosystemtjänster.

Uppmana eleverna att undersöka sin närmiljö, till exempel kring hemmet, skolan eller en plats i naturen där eleven trivs extra bra.

Låt dem utgå ifrån de fyra kategorierna när de letar efter ekosystemtjänster i närmiljön och se till att de hittar minst en i varje kategori. Observera att samma ekosystem kan ge flera ekosystemtjänster. 

Till sin hjälp har de en tabell där de fyller i information om de ekosystemtjänster de hittar.

Du kan också låta dem formulera egna frågor för att planera och genomföra en systematisk undersökning av sitt lokala ekosystem.

När de har hittat alla olika typer av tjänster, låt dem reflektera över följande frågor:

  • Vilken ekosystemtjänst är mest värdefull av de ni hittade? Går de att gradera?
  • Finns det någon ekosystemtjänst som ni tror skulle kunna ersättas av människan genom teknik eller andra smarta uppfinningar?
  • Vem bestämmer över de olika ekosystemtjänsterna ni har hittat? Vet ägaren om vilken nytta de gör för området? Vad skulle hända om de försvann?
  • Vilka olika tänkbara konflikter mellan olika intressen finns eller kan uppstå i framtiden?
  • Kan ekosystemtjänsten bidra till samarbete mellan olika intressegrupper?
  • Vilka globala mål för hållbar utveckling bidrar ekosystemen i närmiljön till, förutom mål 15: ekosystem och biologisk mångfald?

Argumenterande text

Låt eleverna utgå ifrån informationen de har samlat in för att skriva en argumenterande text varför ekosystemet där de bor är viktigt och hur det bör skyddas. 

Om du vill kan du uppmana eleverna att skicka in texten till en lokaltidning eller till ansvariga politiker.

Fakta