Vem har gått här?

I den här övningen introduceras eleverna till vanliga spår och får testa sina kunskaper med ett quiz.

Illustratör: Per Bengtson

Ämne: Bi, Sv, Bl

I den här övningen introduceras eleverna till vanliga spår och får testa sina kunskaper med ett quiz. I fördjupningen kan eleverna lära sig mer om djuren och deras miljö.

Målet med övningen är att lära eleverna att känna igen spåren av några svenska djur. De kan också lära sig mer om djuren och deras ekosystem.

Verktyg: Kompendium med spår i naturlig storlek., spåraffisch, quiz-verktyget Kahoot, Länkar finns i verktygsmenyn.

Du behöver även vara uppkopplad mot internet och kunna visa quizet på en stor skärm som alla kan se.

Genomförande

Skriv ut spåraffischen och sätt upp i klassrummet. Den kan skrivas ut i A4 eller A3.

Skriv ut spårkompendiet och låt eleverna lära sig känna igen spåren av tjugo vilda djur.

Testa era kunskaper med vårt Kahoot-quiz!

Tips! Vintertid är det spännande att gå ut och leta efter djurspår. När ni fotograferar spåren ni hittar är det bra att lägga något bredvid spåret, t.ex. en tändsticksask, så att ni kan jämföra spårens storlek.

Så fungerar quizet:

Quizet består av nitton frågor med fyra svarsalternativ. Frågan och de fyra alternativen markerade med olika färger och symboler visas på den gemensamma skärmen. På elevernas uppkopplade skärmar syns endast de fyra alternativen som färger och symboler. De måste därför kunna se den gemensamma skärmen hela tiden. De tävlande får poäng utifrån rätt svar ju snabbare svar desto mer poäng. Man kan även få poäng om man svarar rätt flera gånger i följd. Detta kan du som lärare bestämma under inställningar.

Så förbereds quizet:

 1. Klicka på länken för att komma till vårt Kahoot-quiz om spår.
 2. Klicka på Play, sedan Start Now. Obs! Du behöver logga in för att spela quizet, det finns en gratis version av Kahoot.
 3. Välj inställningar: Ska ni spela en mot en eller i lag? Ändra bland spelalternativen om du vill.
 4. När du valt spelinställningar visas en pin-kod som de tävlande använder sig av för att vara med i tävlingen. Se till att skärmen visas för hela klassen. 
  Medan ni väntar på att alla lag/tävlande ska koppla upp sig spelas filmen om bin automatiskt i bakgrunden, så stäng av ljudet på datorn om du inte vill att det ska höras.
 5. När alla lag syns på skärmen, klicka på Play!

Dags att tävla! Eleverna kan tävla i lag eller var för sig. Varje lag eller tävlande behöver vara uppkopplad till internet, antingen genom mobiltelefon, surfplatta eller dator.

Så kopplar de tävlande upp sig till spelet:

 1. Gå till Kahoot.it
 2. Skriv in Pin-koden för quizet
 3. Välj ett namn
 4. Redo att tävla!

Förslag på fördjupningar

Nedan följer förslag på fördjupningar i biologi, svenska och bild, som kan göras i olika omfattning beroende på hur mycket tid ni vill lägga ner och vilken årskurs uppgiften görs i.

Fördjupning i biologi

Låt eleverna forska om de olika djuren, antingen genom att själva välja ett, eller genom att dela upp så att alla djur blir representerade.

Förslag på innehåll:

 • Djurets utbredningsområde
 • Hur mycket utrymme (hur stort ekosystem) djuret behöver för att kunna leva ett bra liv.
 • Vilken typ av ekosystem som djuret trivs i.
 • Djurets näringskedja, vad äter det och vem äter djuret? 
 • Djurets roll i ekosystemet. Vilka ekosystemtjänster ger djuret? T.ex. djurets bajs blir till näring till marken eller djuret gräver gropar som hjälper vattnet att infiltrera.

Tillsammans kan ni sedan göra en gemensam näringskedja för hur de olika djuren hänger ihop, som visar på hur de är beroende av varandra.

Fördjupning i svenska

 1. Läs fabler om de olika djuren.
 2. Skriv egna berättelser om djuren och deras miljö.
 3. Leta på internet efter liknelser med djuren, t.ex. hungrig som en varg, listig som en räv, rädd som en hare, snabb som en vessla, stark som en björn.
  Utgå ifrån djurens egenskaper och hitta på egna liknelser, som ni tycker stämmer in på djuren.

Fördjupning i bild

 1. Rita av spåren
 2. Rita/måla djuren som spåren tillhör. 
 3. Måla djuren i sin hemmiljö.

 

Lycka till!