Vad är eko?

Eko kan vara ett ljud som studsar men det är också en vanlig förkortning för ekologiskt. I den här övningen utforskar eleverna skillnaden mellan ekologiskt och o-ekologiskt jordbruk, genom att träna läsförståelse, svara på frågor och reda ut ord och begrepp.

Illustration: Sofia Liljander

Ämnen:  No, Hkk, Sv, So

Ekologiskt och o-ekologiskt (konventionellt) jordbruk - vilka är skilladerna och vad spelar det för roll? Det får eleverna fördjupa sig i här genom att arbeta med texter, frågor och begrepp.

Målet med övningen är att eleverna ska lära sig mer om hur val av varor och olika sätt att odla och producera mat påverkar miljön.

Material: Konsumentverkets märkningsguideBildspel: Sant eller falskt? (pdf). Kopieringsunderlag: Textkort (pdf). Kopieringsunderlag: Elevuppgift (pdf).

Bonusuppgift: Heta stolen om mat (pdf). Allt material till övningen finns i verktygsmenyn.

Förberedelser: Förbered visning av bildspel. Skriv ut och klipp isär textkorten, ungefär en uppsättning textkort per tre elever. Skriv ut elevuppgiften, en per tre elever. Läs gärna faktabladen Ekologiskt jordbruk och Mat, klimat och miljö 

Tidsåtgång: Två lektioner.

 

Genomförande

Moment 1

Introduktion

Börja med att reda ut vad ordet ekologisk betyder, till exempel genom att skriva ordet på tavlan och gör en "mindmap" med de tankar som dyker upp hos eleverna. Fånga upp elevernas tankar. Förslag på frågor att ta upp:

  • Vilka olika varor kan vara ekologiska?
  • Vilka ekologiska märkningar finns för mat? (Visa symbolerna för EU Ekologiskt "EU-lövet" och KRAV). 
  • Vad kan en vara kallas som inte är ekologisk?
  • Vilka argument för och emot ekologiskt har eleverna hört tidigare?

Ta gärna hjälp av Konsumentverkets märkningsguide.

Filmtips! Klimatresan: Costa Ricas besprutade bananer (21:06 min). En film från UR. Familjen Psilander reser till Costa Rica för att se skillnaden mellan ekologisk och miljögiftig bananodling.  

Sant eller falskt?

Visa bildspelet Sant eller falskt?. Visa ett påstående i taget på tavlan.

De som tror att ett påstående är falskt sätter armarna i kors. De som tror att det är sant gör tummen upp. Diskutera tillsammans.  

Läsövning

Yngre elever
Läs textkorten högt för eleverna, en text åt gången. Längst ner på varje textkort finns en fråga, skriv upp den på tavlan innan du börjar läsa. Låt eleverna fundera över svaret medan de lyssnar. Diskutera svaren tillsammans.

Äldre elever
Dela ut de isärklippta textkorten (numrerade 1-6), en text till varje elev. Instruera eleverna att de ska läsa sin egen text ett par gånger. Låt dem stryka under viktiga nyckelord och öva för sig själva så att de kan återberätta det viktigaste från sin text. De ska också se till att de kan svaret på frågan som kommer i slutet på texten.

När de arbetat en stund, låt elever med olika texter bilda en grupp, rimligen sex elever i varje grupp. Eleverna går laget runt och redovisar muntligt det viktigaste från sin text. Eleven avslutar med att ställa frågan som hör till texten och kompisarna får svara. 

 

Moment 2

Öva och repetera begrepp

Låt eleverna arbeta i par. Dela ut textkorten så varje par får en fullständig uppsättning (1-6).  

Dela ut elevuppgiften, en per par. Paret hjälps åt att skriva ner svaren på frågorna och förklara några nyckelbegrepp skriftligt.

Ett alternativ är att eleverna får varsitt frågeunderlag och svarar enskilt. 

Heta stolen

Avsluta lektionen med en heta stolen-övning. Eleverna sitter i en ring, lämna en stol tom. Läs upp ett påstående (se bonusuppgiften i verktygsmenyn till den här övningen). Alla elever som instämmer i påståendet flyttar, de som inte håller med eller är osäkra sitter kvar. Låt några elever berätta hur de resonerade, alla elever har alltid möjlighet att ändra sig och flytta efterhand de lyssnar till varandras renonemang.