Ekomellis - tack för eko-maten!

I övningen Ekomellis får eleverna undersöka vad som gömmer sig i maten och hur de kan hjälpa ekobonden.

Ekomellis - tack för eko-maten!

Ämnen: Hkk, Bi, Ge

Ekologiskt odlad mat bidrar till att mindre gifter från bekämpningsmedel sprids i naturen. I den här övningen lär sig eleverna mer om ekologisk mat med hjälp av frågekort, med frågor och svar om ekologiskt.

Målet med övningen är att eleverna ska lära sig mer om hur olika sätt att odla mat påverkar miljön och få en förståelse för hur val av mat påvekar miljön.

Material: Ekokort, Ekoloppor, saxar.

Förberedelser

Kopiera upp Ekoloppan så att det finns en loppa på två eller tre elever. Välj dubbelsidig kopiering så får du en instruktion om hur du viker loppan på baksidan. Ekoloppan blir finast i färg.

Kopiera upp lika många uppsättningar Ekokort. Välj dubbelsidig kopiering, och gärna färg om möjligt.

Genomförande

  1. Dela in eleverna i grupper om två till tre elever. Dela ut Ekolopporna och Ekokorten. Låt eleverna klippa bort det vita runt loppan och klippa ut korten så att det blir en fram och en baksida.

  2. Låt eleverna vika lopporna. Lägg den färgade sidan nedåt mot bordet. Instruktion finns på baksidan av loppan om det behövs.

  3. Låt eleverna loppa i grupper och svara på frågorna i loppan. På loppans fält finns bilder att välja på. Varje bild har en fråga om ekologiskt att klura på. Kan eleverna inte svaret direkt, så finns svaret på det Ekokort som har samma bild uppe i högra hörnet.

  4. Gå igenom frågorna tillsammans!

 Fördjupning för läraren

> Sant eller falskt - om eko  (publicerad 2018-06-15) 

> Ordlista om ekosystemtjänster (pdf) (kommer att uppdateras våren 2019)