Quiz för skolor

Sätt kunskaperna på prov med våra frågesporter! De finns som både digitala quiz i Kahoot och utskrivbara tipsrundor att sätta upp.

Kahoot

Här hittar du våra digitala quiz i Kahoot.

I den här övningen får eleverna testa sina kunskaper om bin

Utmana varandra i ett Kahoot-quiz med åtta frågor om allemansrätten. (Den som leder quizet behöver logga in i Kahoot - gratisversion finns).

I den här övningen introduceras eleverna till vanliga spår och får testa sina kunskaper med ett quiz.

Känner ni igen dessa tolv djur- och växtarter? Testa vårt quiz!

Ett andra quiz med tolv djur- och växtarter i Sverige!

Testa kunskaperna genom att para ihop 15 vanliga växter och djur i trädgårdslandet med rätt illustration och fakta. Passa åk 1-7.

Vad kan klassen om jorden - den odlingsbara marken?

Tipsrundor

Här hittar du våra utskrivbara tipsrundor som pdf.

Utskrivbar tipsrunda med 10 frågor om bin och deras livsmiljö. Passar mellanstadiet och uppåt!

Sätt kunskaperna om allemansrätten på prov! Här finns en utskrivbar tipsrunda med 10 frågor.

Utmana varandras artkunskaper med dessa 8 frågor om vilda växter och djur.

Bildspel med utmaningar

Här finns bildspel med diskussionsfrågor och gissningslekar.

Låt eleverna gissa svaren på 8 påståenden om ekologiskt jordbruk. Svaren ges i bilden efter respektive påstående.

Lista ut rätt art med hjälp av ledtrådar i ord och bild. Bildspelet innehåller tio arter.

Listig som en ... men inte röd. Lista ut namnet på tio olika arter med hjälp av kluriga ledtrådar.