Skogen som klassrum

Är du pedagog i grundskolan? Är du intresserad av undervisning utomhus? ”Inspirerande och genomtänkt", "användbar och rolig" – responsen har varit väldigt positiv varje gång fortbildningen "Skogen som klassrum" har genomförts. Ta chansen skolor i Västernorrland, Västerbotten och Örebro: anmäl din skola till vår fortbildning nu. Antalet platser är begränsat.

Matematik är ett av de ämnen som passar bra ute i skogen.

Foto:

Fredrik Ericsson

Sedan 2008 har Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen fortbildat över 6 000 pedagoger i över 100 kommuner runt om i Sverige i "Skogen som klassrum". Det är en kostnadsfri fortbildning som utgår från Lgr 11 och äger rum under en eller två heldagar i ett lättillgängligt skogsområde.

Fortbildningens innehåll

 • Praktiska utomhuspedagogiska övningar i skolans olika ämnen, i första hand svenska, engelska, matematik och NO kopplade till hållbar utveckling, skog och arter.

 • Diskussion om utomhuspedagogiskt arbetssätt som underlättar måluppfyllelse.

 • Diskussion om värdet av att bevara och tillgängliggöra skog nära skolor och förskolor.

Alla övningar utgår från Lgr 11 och anpassas efter platsens och deltagarnas förutsättningar. Fortbildningen leds av pedagoger med lång erfarenhet av fortbildning i utomhuspedagogik.

När och var?

 • Skolan ger förslag på datum vår eller höst 2018.
 • En eller två heldagar i en skog nära skolan.

Vad krävs?

 • Att din skola är en grundskola och ligger i Västernorrland, Västerbotten eller Örebro län.

 • Att minst 15 och max 25 pedagoger från din skola deltar per fortbildningstillfälle. Två skolor kan gå samman för att uppnå 15 deltagare.

 • Rektor bör delta minst en timme under fortbildningen.

 • För bästa resultat av fortbildningen bör tid för planering avsättas efter

Varför?

Att använda skogen som klassrum:

 • uppmuntrar till ett ämnesintegrerat arbetssätt

 • ger upplevelser för alla sinnen

 • ger elever och pedagoger möjlighet att lära känna sin närmiljö på ett roligt och lärorikt sätt

 • kan ge friskare och mindre stressade elever med högre koncentrationsförmåga

 • kan öka elevernas intresse och vilja att värna om naturen samt väcka ett engagemang för samhällets hållbara utveckling.

Anmäl din skola här >>

Utbildningen har ett begränsat antal platser. Mer detaljerad information skickas när vi fått din anmälan.

Frågor?

Hannah Wallin (projektledare Naturskyddsföreningen)
E-post: hannah.wallin@naturskyddsforeningen.se

Västerbotten:
Natalie Toft (projektledare Naturskyddsföreningen i Västerbotten)
E-post: natalie.toft@naturskyddsforeningen.se

Västernorrland:
Sara Friberg (projektledare Naturskyddsföreningen i Västernorrland)
E-post:sara.friberg@naturskyddsforeningen.se

Örebro:
Kajsa Grebäck (projektledare Naturskyddsföreningen i Örebro län)
E-post: kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se

Skogen som klassrum

Ta chansen skolor i Västernorrland, Västerbotten och Örebro: anmäl dig till vår fortbildning nu. Antalet platser är begränsat.