Illustration: Näringskedja land

Här hittar du en illustration över en näringskedja på land. Den finns i tre olika varianter.