Illustration: Näringskedja sjö

Här hittar du en illustration över en näringskedja i och kring sjö. Den finns i tre olika varianter.