Inspiration till slöjd i skolan

Här hittar du övningar, faktablad, affischer och annat material som kan användas i slöjdundervisningen - ämnesspecifikt eller i samverkan med andra skolämnen.

Klädskolan

Här får du följa alla steg i tillverkningen av ett klädesplagg, från framtagning av textilfibrer till ett färdigt plagg.

Övningar för åk F-3

Här finns övningar som passar för lågstadiet.

En introduktion till täljning och hur man hanterar en kniv på ett effektivt och säkert sätt.

Övningen ger eleverna ökad kunskap om kolning, både ur kemiskt, teknologiskt och ur historiskt perspektiv.

Övningen ger eleverna kunskap om lera och om svårigheter i samband med bränning.

Övningar för åk 4-6

Här finns övningar som passar för mellanstadiet.

I den här övningen lär sig eleverna mer om olika material och verktyg i slöjden. De får en inblick i vilda bins livsvillkor och gör samtidigt en insats för miljön.

I den här övningen diskuterar eleverna konsumtion ur hållbarhetsperspektiv och får sedan reparera en pryl.

En introduktion till täljning och hur man hanterar en kniv på ett effektivt och säkert sätt.

Övningen ger eleverna ökad kunskap om kolning, både ur kemiskt, teknologiskt och ur historiskt perspektiv.

Övningen ger eleverna kunskap om lera och om svårigheter i samband med bränning.

Övningar för åk 7-9

Här finns övningar som passar för högstadiet.

Hur kan en möbel vara både bekväm, snygg, resurssmart och miljövänlig? Här får eleverna konstruera egen hållbar design.

Här får eleverna förlänga livet på saker och resonera kring hållbar konsumtion.

Vad är en onödig pryl? Varför köps och säljs prylar som vi inte behöver? Detta är frågor som eleverna får undersöka i den här övningen.

En introduktion till täljning och hur man hanterar en kniv på ett effektivt och säkert sätt.

Färdiga t-shirtar växer inte på träd. Men hur blir de till? Vi följer tröjans väg från bomullsplanta till avfall och gör livscykelanalyser.

Faktablad

Faktablad för lärare och de lite äldre eleverna.

Här presenteras avfallstrappans fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera.

Här får du följa alla steg i tillverkningen av ett klädesplagg, från framtagning av textilfibrer till ett färdigt plagg.

Vad är en cirkulär ekonomi? Och vad krävs för att en ekonomi ska kunna bli cirkulär?

Om klädkonsumtionens miljöpåverkan och miljömärkningar av textilier.

Plast är ett mycket användbart material, men det skapar också stora problem.

Om utsläpp av växthusgaser som kan knytas till vår konsumtion.

Affischer

Här finns affischer som pdf:er för egen utskrift.

Kan du de fem stegen i avfallstrappan? Skriv ut den här affischen och sätt upp i klassrummet!

Utskriftsvänlig affisch som följer en T-shirts väg från råvara till avfall eller återvinning

Utskriftsvänlig affisch som illustrerar skillnaderna mellan en linjär ekonomi och en cirkulär ekonomi.

Fler tips

Här hittar du mer inspiration och material till slöjdundervisningen.

Förläng livet på dina kläder och prylar och gör en insats för klimatet och miljön!

Organisationen Swedwatch har tagit fram en tidning om vilken påveran kläder, mobiltelefoner, mat och resor kan ha på människor och miljö.