Länklista: Solenergi och solceller

Här finns länktips till läsning och filmer om solenergi och solceller.

Foto:

Agnes Vungi

Lästips

Energikunskap
Energimyndighetens faktabas för lärare och elever.

Faktablad: Solceller
Naturskyddsföreningens skolfaktablad om solceller och solfångare.

Frågor och svar om global energiomställning
Varför ska alla människor få tillgång till modern energi? Kommer inte utsläppen att öka då? Är det inte dessutom dyrt och krångligt med förnybar energi? Naturskyddsföreningens experter svarar på de vanligaste frågorna om en hållbar och rättvis energiomställning i världen.

Ordlista solceller 
Energimyndighetens mini-ordlista kopplad till solcellsteknik. Här förklaras begrepp som elcertifikat, toppeffekt och verkningsgrad.

Solelportalen
Energimyndighetens informationsplattform om solel. 

Vanliga frågor (och svar) om solceller
Solcellskollen svarar på frågor som "Hur länge håller solpaneler?" och "Kan man lagra solel?".

 

Filmtips

De drömmer om solenergi i Brasilien
Elektriciteten i Brasilien är bland den dyraste i världen och många kämpar för att ha råd att betala elräkningen. Naturskyddsföreningen har hälsat på hos Helena Gonçalves och Roque Gandin som skaffat en solfångar, som värmer upp vatten till deras hushåll utan att använda elektricitet. Nu drömmer Helena och Roque om att bli helt självförsörjande på energi från solen. (2:20 min).

Den energigivande solen
Film (8:15 min) på UR Skola. I dagens tunna solceller används sällsynta och dyra ämnen som tellurium, indium och gallium. Men Charlotte Platzer Björkman och hennes forskargrupp vid Uppsala universitet arbetar med att utveckla solceller av vanligare ämnen som koppar, zink och tenn. Det gör att deras solceller blir billigare, mer hållbara och miljövänliga. De har redan kommit en bit på vägen, och om de lyckas kan det vara avgörande för jordens framtida energiförsörjning. Hon är övertygad om att solceller kommer att spela en avgörande roll i framtidens energisystem, och att vi ser början på en revolution.

Det förlorade solljuset
Film (7:02 min) på UR Skola. Energin från solen kan täcka hela mänsklighetens behov av energi tusen gånger om. Varför lyckas vi inte ta bättre vara på den? På Linköpings universitet leder Xavier Crispin ett projekt med målet att lösa morgondagens energiproblem. Genom sin forskning försöker han utveckla billiga och effektiva solpaneler av plast med förhoppningen att kunna lösa framtidens energiutmaning.

How do solarpanels work?
Film från TED-Ed (4:58 min) som ingående förklarar hur solceller fungerar. På engelska.

Miljö - solenergi
Film (5:40 min) på UR Skola. För att människan ska kunna fortsätta leva på jorden krävs utveckling av förnybara energikällor. I Indien satsas det stort på solenergi. Världens för närvarande största park med solpaneler ligger i den indiska staden Pavagada. Vad krävs för att solceller så småningom ska kunna ersätta icke förnybara energikällor?

Solceller - hur funkar det?
En film (1:49 min) från EON som visar hur solceller fungerar i praktiken och hur man kan gå tillväga för att bli en egen elproducent. Obs! Lite reklambudskap i slutet.

Solenergi
En film (2:13 min) om solenergi från Film och Skola som förklarar hur solenergi fungerar och visar på för- och nackdelar samt framtida lösningar.

Sydafrikansk skola minskar sina utsläpp tack vare solenergi
Sydafrika fortsätter att göra stora investeringar i gruvor och kolkraftverk, något som får katastrofala konsekvenser för såväl miljö som människor. Men det finns de som vågar tänka annorlunda – häng med till skolan i Soweto som lyser upp klassrummen med energi från solen! En film från Naturskyddsföreningen (2:28 min). 

 

Verktygstips

Solguiden
Naturskyddsföreningens guideverktyg för att räkna ut energibehov, kostnad och lönsamhet för solceller.

Solkartan
Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen har tagit fram en solkarta där det går att se hur mycket solenergi som når tak på byggnader i 26 kommuner i Stockholmsregionen och Håbo kommun i Uppsala län. Med hjälp at kartan kan man göra  en bedömning av om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller. Genom att söka på ett visst hus och klicka på taket visas hur stor potentialen för solel respektive solvärme är. 

 

< Tillbaka till Arbetsmaterial Solelever