Läromedel med mat som tema

Med mat och konsumtion som utgångspunkt kan många ämnen involveras. Här finns konkreta verktyg för att förstå problematiken kring mat och konsumtion. Lärarhandledningen är baserad på tidningen Sveriges Naturs temanummer Mat samt faktahäftet kring Eko-mat.

Syftet med övningarna är att skapa fördjupad kunskap och medvetenhet kring de egna valen och möjligheten att påverka. Det är Naturskyddsföreningens förhoppning att det här skolmaterialet kan bidra till en ökad förståelse och handlingskraft för såväl lärare som elev.

Övningarna i Lärarhandledningen är indelade i tre kategorier:

  1. Tala: Ice-breakers och etiska dilemman. Syftet är att sätta frågan i fokus och skapa engagemang och diskussion i klassrummet.

  2. Skriva: Fördjupningsuppgifter som syftar till att ge ökad kunskap, medvetenhet och handlingskompetens.

  3. Agera: Kreativa övningar som syftar till att eleven får ta ställning i klassrummet.

Dessutom, för att göra det tydligt, är varje övning beskriven utifrån syfte, metod, tid och målgrupp.

Sveriges Natur

> Till tidningen Sveriges Natur på webben

Lärarhandledning

> Till övningar och lärarhandledning till tidningen Sveriges Natur

Fakta Ekokampanj

> Till faktahäftet om ekologisk mat och ekologiskt jordbruk

Tips! Naturskyddsföreningen har tagit fram massor av material som är uppskattat i skolan - allt från läromedel och rapporter till föreställningar och fortbildningar. Du hittar allt på Naturskyddsföreningen i skolan. Lycka till!