Naturen som klassrum – nya möjligheter och fördelar för inlärning

Att flytta ut undervisningen i närnaturen har många fördelar. Här hittar du som pedagog inspiration och övningar för många olika ämnen som passar i uteklassrummet – helt enligt läroplanen! Utomhuspedagogik ger eleverna chans att lära känna sin närmiljö, få mer fysisk aktivitet och använda alla sinnen på lektionstid.

Använd skogen, stranden eller ängen som klassrum! Här hittar du pedagogiska utomhusaktiviteter för årskurs 1-9.

Friluftsliv och utomhuspedagogik i skola och på fritids ger både dig och eleverna inspiration, stimulans. Med alla sinnen.

Testa läromedlet, arbeta för mer natur på skolgården eller adoptera en skog eller ett vattenområde. Här finns praktiska tips för vägen ut.

Är du lärare eller fritidspedagog? Här hittar du verktyg och inspiration för friluftsdagar ute i naturen.

Naturskolan är en resurs för alla kommunens skolor och ett komplement till den vanliga undervisningen.

Utse er egen skolskog och pedagogiska vinster upptäcka, lära och leka i en skog på gångavstånd.

Grönare skolgårdar är en resurs för att uppnå många av skolans övergripande mål.

Använd en damm, bäck eller sjö i naturen nära skolan i undervisningen!

Ett litet grönområde i trakten där vi bor eller går i skolan gör oss människor gladare och friskare.

Vill du ha information om vårt arbete i skolan? Anmäl dig här och få vårt skolnyhetsbrev.