Vad vi gör

Naturskyddsföreningen arbetar med skolfrågor på flera olika sätt. Här kan du läsa om våra aktuella projekt och hitta våra läromedel, fortbildningar och skolmaterial.

Högstadieklasser från Malmö till Haparanda har möjlighet att delta i vår särskilda högstadiesatsning med ett färdigt arbetstupplägg och studiebesök.

Att flytta ut undervisningen i närnaturen har många fördelar. Här hittar du som pedagog inspiration och övningar för många olika ämnen som passar i uteklassrummet.

Ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Lunds kommun har påbörjats där erfarenheter från projektet på Malmö latinskola används.

I det treåriga skolprojektet (2013-2016) har lärande för hållbar utveckling genomsyrat hela verksamheten.

Läromedel

Här finns läromedel för förskola, grundskola, fritids och gymnasium. Läromedel som Naturskyddsföreningen producerar är kostnadsfritt och kräver ingen inloggning.

Gratis läromedel för grundskolan med 36 övningar om energi och hållbar utveckling! Dessutom faktablad, filmer och andra verktyg.

Välj mellan flera viktiga och engagerande övningar i olika ämnen - för dig som är grundskolelärare, förskole- eller fritidspedagog.

Här samlar vi allt vårt skolmaterial om naturens värden. Övningar och material om bin, ekologiskt och ekosystemtjänster, faktablad och utskriftsmaterial.

Livet under ytan är fyllt av mysterier. Därför finns Barnens Hav - ett ämnesövergripande läromedel för årskurs 1-6 om allt som gömmer sig i det stora blå.

Lärarhandledning till musik- och teaterföreställningen med Sweet Dreams. Kan även användas fristående. Gymnasienivå.

Material och verktyg

Här finns våra material och verktyg som kan användas i och utanför klassrummet. Mer material hittar du under respektive läromedel.

Här hittar du faktablad och ordlistor för lärare och elever.

Här hittar du länkar till faktasidor, filmer, utställningar och bra material med koppling till hållbar utveckling för förskola, grundskola och gymnasiet.

Här finns alla dokument som rör skola: utskriftsmaterial, lärarhandledningar, instruktioner mm.

Affischer till klassrummet

Tips på hur man kan spara energi i vardagen. Perfekt för klassrummet!

Utskriftsvänlig affisch som följer en T-shirts väg från råvara till avfall eller återvinning

Kan du de fem stegen i avfallstrappan? Skriv ut den här affischen och sätt upp i klassrummet!

Hur pratar vi om klimatfrågan utan att skapa uppgivenhet? Skriv ut klimatprat-affischen med tips på vad som funkar - och inte funkar.

Vem har gått här? Affisch med spår av svenska däggdjur. Passar att skriva ut i A4.

Fortbildningar

Naturskyddsföreningen driver fortbildningar i egen regi eller tillsammans med partners. Vissa är kostnadsfria och för andra fakturerar vi självkostnadspris.

"Skogen som klassrum" har fortbildat över 6000 lärare i över 80 kommuner i hur lärare kan undervisa ämnesintegrerat utomhus.

Nu spelas lärarfortbildningen ”Vem beställde kakan?” och gymnasieföreställningen "Svårigheten att förhandla med en blåval".

Är du lärare eller fritidspedagog? Vi ger dig verktyg och inspiration för friluftsdagar med positiva naturupplevelser för eleverna.

Nyhetsbrev för lärare

Vill du ha information om vårt arbete i skolan? Anmäl dig här och få vårt skolnyhetsbrev.