Vad vi gör

Naturskyddsföreningen arbetar med skolfrågor på flera olika sätt. Här kan du läsa om våra aktuella projekt och hitta våra läromedel, skolmaterial och fortbildningar.

Aktuella projekt och samarbeten

Vi samverkar med kommuner, skolor och olika samhällsaktörer för att främja hållbar utveckling i skolan. Här kan du läsa mer om de projekt som pågår just nu!

Högstadieklasser från Malmö till Haparanda har möjlighet att delta i vår särskilda högstadiesatsning med ett färdigt arbetstupplägg och studiebesök.

Läs mer om samarbetet som syftat till att ta fram och testa ett högstadiekoncept med fokus på solenergi.

Med start våren 2019 samarbetar vi med Malmö stad och skolor som vill ta helhetsgrepp kring sitt hållbarhetsarbete.

2020-2021 samarbetar Naturskyddsföreningen och Lunds kommun med att involvera unga i en innovativ process för att skapa en klimatneutral stad år 2030.

Metod- och kunskapsbank

Här kan du ta del av erfarenheter av våra tidigare skolprojekt och samarbeten. Här finns även vår rapport om lärande för hållbar utveckling och tips för att arbeta med globala målen i skolan.

Naturskyddsföreningen samarbetade 2016-2018 med Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken kring skolans arbete med lärande för hållbar utveckling.

Denna minirapport samlar nyckelfaktorer och tips kring lärande för hållbar utveckling från skolprojektet Hållbara tillsammans på gymnasieskolan Spyken.

Hur kan lärande för hållbar utveckling genomsyra hela skolans organisation? Läs intervjun med rektor Maria Hedelin Björse och ta del av vår steg för steg-guide.

Naturskyddsföreningen och Malmö stad samarbetade under 2016-2017 där vi testade metoder för en energismartare skola.

För att nå målet om en hållbar och rättvis värld behöver alla känna till de 17 globala målen för hållbar utveckling.

I vår rapport kartläggs kommunernas arbete med lhu. Här föreslås också åtgärder på flera nivåer för att stärka arbetet med hållbar utveckling i skolan.

Läromedel och material

Här finns läromedel och material för förskola, grundskola, fritids och gymnasium. Allt material som Naturskyddsföreningen producerar är kostnadsfritt och kräver ingen inloggning.

Gratis läromedel för grundskolan med 36 övningar om energi och hållbar utveckling! Dessutom faktablad, filmer och andra verktyg.

Skolmaterial för grundskolan från Naturskyddsföreningen. Övningar, faktablad och annat material om vår fantastiska natur - helt gratis!

Låt eleverna öva artkunskap på ett roligt och varierat sätt. Välj bland övningar att genomföra i och utanför klassrummet.

Här har vi samlat allt skolmaterial om bin. Här finns övningar, faktablad, film och instruktioner för grundskolan.

Utforska allemansrätten! Här finns övningar, filmer och annat material som passar att använda för att ta upp allemansrätten i skolan.

Använd skogen, stranden eller ängen som klassrum! Här hittar du pedagogiska utomhusaktiviteter för årskurs 1-9.

En buffé av material för små och stora skolarbeten om odling, ekosystem och biologisk mångfald.

Här har vi samlat våra skolövningar om vatten och hav. Materialet är framtaget med stöd av Havs- och vattenmyndigheten.

Välkommen till Naturskyddsföreningens skolmaterial om Arktis. Här hittar du övningar, faktablad och filmer.

Ett lektionspaket om klimatomställningen för högstadiet och gymnasiet. Utvecklat i samarbete med forskare vid Lunds universitet.

Den här sidan lyfter tolv frågor som är viktiga för ett hållbart samhälle. Materialet är framtaget för högstadiet och gymnasiet.

Här har vi samlat övningar, material och tips till slöjdundervisningen i grundskolan.

En samlingssida med övningar, faktablad och affischer för grundskolan som passar i hem- och konsumentkunskapsundervisningen.

Material och verktyg

Från Agroforestry till Östersjön. Här hittar du faktablad och ordlistor för lärare och elever.

Här hittar du länkar till faktasidor, filmer, utställningar och bra material med koppling till hållbar utveckling för förskola, grundskola och gymnasiet.

Här hittar du frågesporter - som digitala Kahoot eller utskrivbara tipsrundor - om allemansrätten, arter, bin, biologisk mångfald och hållbar utveckling.

Affischer till klassrummet

Tips på hur man kan spara energi i vardagen. Perfekt för klassrummet!

Utskriftsvänlig affisch som följer en T-shirts väg från råvara till avfall eller återvinning

Kan du de fem stegen i avfallstrappan? Skriv ut den här affischen och sätt upp i klassrummet!

Vem har gått här? Affisch med spår av svenska däggdjur. Passar att skriva ut i A3 eller A4.

Utskriftsvänlig affisch som illustrerar skillnaderna mellan en linjär ekonomi och en cirkulär ekonomi.

Fortbildningar

Naturskyddsföreningen driver fortbildningar i egen regi eller tillsammans med partners. Vissa är kostnadsfria och för andra fakturerar vi självkostnadspris.

Är du lärare eller fritidspedagog? Här hittar du verktyg och inspiration för friluftsdagar ute i naturen.

Vill din skola ha en fortbildningsdag med praktiska utomhuspedagogiska övningar i skolans olika ämnen?

Nyhetsbrev för lärare

Vill du ha information om vårt arbete i skolan? Anmäl dig här och få vårt skolnyhetsbrev.