Vad vi gör

Naturskyddsföreningen arbetar med skolfrågor på flera olika sätt. Här kan du läsa om våra aktuella projekt och hitta våra läromedel, fortbildningar och skolmaterial.

Högstadieklasser från Malmö till Haparanda har möjlighet att delta i vår särskilda högstadiesatsning med ett färdigt arbetstupplägg och studiebesök.

Naturskyddsföreningen samarbetar med Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken för att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling.

Naturskyddsföreningen och Malmö stad samarbetar under 2016/17 kring utbildning för en energismart skola.

I vår rapport kartläggs kommunernas arbete med lhu. Här föreslås också åtgärder på flera nivåer för att stärka arbetet med hållbar utveckling i skolan.

Här delar vi med oss av viktiga erfarenheter från pilotprojektet Modellskolan i form av en checklista.

För att nå målet om en hållbar och rättvis värld behöver alla känna till de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Läromedel, material och verktyg

Här finns läromedel och material för förskola, grundskola, fritids och gymnasium. Allt material som Naturskyddsföreningen producerar är kostnadsfritt och kräver ingen inloggning.

Gratis läromedel för grundskolan med 36 övningar om energi och hållbar utveckling! Dessutom faktablad, filmer och andra verktyg.

Skolmaterial för grundskolan från Naturskyddsföreningen. Övningar, faktablad och annat material om vår fantastiska natur - helt gratis!

Välj mellan flera viktiga och engagerande övningar i olika ämnen - för dig som är grundskolelärare, förskole- eller fritidspedagog.

Välkommen till Naturskyddsföreningens skolmaterial om Arktis. Här hittar du övningar, faktablad och filmer.

Livet under ytan är fyllt av mysterier. Därför finns Barnens Hav - ett ämnesövergripande skolmaterial för årskurs 1-6 om allt som gömmer sig i det stora blå.

Surfejs älskar skönhetsprodukter! Vi tycker att alla ska kunna göra sig fina och fräscha utan att utsättas för otrevliga ämnen. Vi har granskat mängder av produkter och hittat PFAS. Kolla efter dina produkter här!

Material och verktyg

Här hittar du faktablad och ordlistor för lärare och elever.

Här hittar du länkar till faktasidor, filmer, utställningar och bra material med koppling till hållbar utveckling för förskola, grundskola och gymnasiet.

Här finns alla dokument som rör skola: utskriftsmaterial, lärarhandledningar, instruktioner mm.

Affischer till klassrummet

Tips på hur man kan spara energi i vardagen. Perfekt för klassrummet!

Utskriftsvänlig affisch som följer en T-shirts väg från råvara till avfall eller återvinning

Kan du de fem stegen i avfallstrappan? Skriv ut den här affischen och sätt upp i klassrummet!

Vem har gått här? Affisch med spår av svenska däggdjur. Passar att skriva ut i A3 eller A4.

Utskriftsvänlig affisch som illustrerar skillnaderna mellan en linjär ekonomi och en cirkulär ekonomi.

Fortbildningar

Naturskyddsföreningen driver fortbildningar i egen regi eller tillsammans med partners. Vissa är kostnadsfria och för andra fakturerar vi självkostnadspris.

Vill din skola ha en fortbildningsdag med praktiska utomhuspedagogiska övningar i skolans olika ämnen?

Är du lärare eller fritidspedagog? Här hittar du verktyg och inspiration för friluftsdagar ute i naturen.

Nyhetsbrev för lärare

Vill du ha information om vårt arbete i skolan? Anmäl dig här och få vårt skolnyhetsbrev.