Arbeta med demokrati och hållbar utveckling i undervisningen

Den här sidan vänder sig till dig som är lärare på högstadiet eller i gymnasiet. Vi har fångat upp några av ungdomars viktigaste samtids- och framtidsfrågor. Klimat, miljö, konsumtion, mat, resor och fake news - alla dessa frågor kan knytas till hur vi tillsammans tar ansvar i ett samhälle där både människor och planet kan må bra. Här får du tips på hur eleverna kan fördjupa sig i de olika frågorna och hur de hänger samman med varandra och med de globala målen för hållbar utveckling.

Foto:

Katarina Sandberg

Arbeta med globala målen

På sidan Framtidsfrågor finns olika ämnesområden som knyter an till hållbar utveckling och världens sjutton globala mål för hållbar utveckling och FN:s alla medlemsländers Agenda 2030. 

Sidorna med olika hållbarhetsfrågor är framtagna för elever på gymnasiet och högstadiet och innehåller fakta och förslag på vidare läsning samt diskussionsfrågor. 

> Till framtidsfrågorna!

Här på lärarsidan hittar du tips på färdiga övningar och vårt förslag på arbetsgång, där eleverna får knyta de olika ämnesområdena till globala mål och diskutera hur olika hållbarhetsfrågor hänger ihop med varandra.

Förslag på arbetsgång

Dela in eleverna i grupper och låt grupperna välja en framtidsfråga (se gärna till så att grupperna väljer olika områden).

När eleverna har läst igenom sidan om sin framtidsfråga får de tid för reflektion och diskussion inom gruppen.

Grupperna får därefter i uppgift att knyta sin framtidsfråga till ett eller flera globala mål.

Tips! De olika delmålen till varje globalt mål kan vara till hjälp för att hitta kopplingar till de olika frågorna. Hitta delmålen genom att klicka på något av de 17 globala målen på globalamalen.se.

Slutligen får grupperna hålla en kort redovisning inför hela klassen och berätta om sin framtidsfråga och vilka kopplingar de har hittat till olika globala mål.

Diskutera gärna också gemensamt hur de olika framtidsfrågorna hänger ihop med varandra.  

Fördjupning

Låt grupperna söka information på nätet om hur olika delar av det svenska samhället redan arbetar med genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Eleverna fördjupar sig i en samhällssektor/-aktör per grupp och försöker hitta konkreta exempel, "case", på hur aktören arbetar. Det kan t. ex. vara regering, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag, organisationer och enskilda individer. 

Låt grupperna presentera sina case. Samtala gemensamt kring hur olika samhällsaktörer skulle kunna samarbeta kring de globala målen.

Globala målen paraply för hållbarhetsfrågor i undervisningen

På gymnasieskolan Spyken i Lund har allt arbete med hållbar utveckling utgått från de globala målen. Det har gjort att alla lärare på skolan samt skolrestaurang, skolbibliotek och studie- och yrkesvägledning kunnat hittat relevanta ingångar till hållbarhetsfrågorna. 

Tips på färdiga övningar och faktablad från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningens faktablad för lärare och ungdomar är granskade av Naturskyddsföreningens sakexperter inom de olika områdena.

> Faktablad "Växthuseffekten" och andra faktatexter finns här!

Det finns också färdiga övningar med lärarhandledningar. Dessa är särskilt utformade för högstadiet men uppskattas även av gymnasielärare. Ett exempel är den populära övningen "Följ T-shirten". Där följer eleverna en T-shirt från råvara till avfall och gör sen egna livscykelanalyser på valfria varor samt förslag på en mer hållbar produktionsprocess. 

> Övningen Följ T-shirten och andra övningar om hållbar utveckling finns här!

Fler tips och inspiration till undervisningen hittar du i länklistan!

 

Tack!

Stort tack till gymnasieskolan Spyken i Lund som bidragit till innehållet på sajten Framtidsfrågor. Tillsammans med Spyken och Lunds kommun driver vi också projektet Hållbara tillsammans, med syftet att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU). 

> Läs mer om Hållbara tillsammans här!