Starta ett naturvårdsprojekt i din kommun – sök LONA-bidrag

Sitter du på idéer eller önskemål om hur naturen i din kommun kan bli mer tillgänglig för allmänheten? Eller behöver naturen skyddas eller skötas på särskilt sätt? Här hittar du information om naturvårdsprojekt och hur de kan finansieras med LONA-bidrag.

Foto:

Britta Johansson

Naturvård handlar om att skydda värdefulla områden och arter. För både naturens och människors skull. Naturvård handlar därmed lika mycket om vård av naturen som att göra det möjligt för människor att komma ut i eller använda naturen. 

Engagemang och idéer för naturvård kommer ofta från de som bor och rör sig i naturen i en kommun. Har du en idé, kontakta gärna din Naturskyddsförening eller kommun! Det kan bli ett lokalt naturvårdsprojekt!

Ett naturvårdsprojekt kan vara att bilda ett naturreservat, att anlägga en vandringsled, ta fram en naturvårdsplan, sammanställa information om friluftsliv för allmänheten, att inventera ett tätortsnära naturområde eller få ut kommunens barn och ungdomar i naturen. 

LONA – ett bidrag för lokala projekt

Det finns flera möjligheter att få bidrag till ett lokalt projekt. Ett av dem är LONA-bidrag, där förkortningen står för Lokala Naturvårdsprojekt. Det är ett bidrag för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med naturvård med syftet att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Bidrag kan ges för upp till 50 procent av kostnaderna i ett projekt. Resten måste kommunen eller andra finansiärer bidra med. Ideellt arbete får räknas som medfinansiering.

Det är de lokala idéerna och önskemålen som ska vara drivkraften. Nyckelorden är naturvårdsnytta, lokala initiativ, lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till den.

Se vår korta film om vad LONA-bidraget är:

Vem kan söka?

LONA-bidraget är ett bidrag som kommuner kan söka av länsstyrelsen. Ansökningarna bygger ofta på lokala initiativ, till exempel från föreningar, företag eller markägare. Naturvårdsarbetet kan genomföras av kommunen i egen regi eller tillsammans med andra lokala aktörer efter avtal med kommunen. 

Kontakta din kommun eller länsstyrelse om du har en idé om ett LONA-projekt eller om du är intresserad av att driva ett LONA-projekt! 

>>> Mer information om LONA-bidraget hos Naturvårdsverket

Flera av Naturskyddsföreningens medlemmar är engagerade i olika naturvårdsprojekt.
>>> I vårt medlemsforum Naturkontakt.se kan du läsa mer

>>> Kontakta din lokalförening om du har en idé för ett naturvårdsprojekt i din kommun