Gården som ligger i vägen

För tio år sedan, och ett par mil längre söderut, blev trädkramare ett begrepp i Sverige. Då fick vägverket kalla in polis för att plocka ned de protesterande från trädkronorna där motorvägen skulle fram.

Artikel 1998-6 dougald macfie

Idag visslar man förbi den utplånade platsen och minnena bleknar. Långtradaråkare till och från Norge är nöjda. Bilismen vann över järnväg och sjöfart. Motorvägsbygget drar vidare norrut, utan strid. Just nu är gården Torp utanför Uddevalla kringränd av krossad sten och asfaltslingor. Från flygplanet ser det ut som en lussebulle. På nära håll är det massaker. Åkermarken är expropierad, avskalad intill lerlagret. Där gårdens kor gick på bete trycker schaktmaskinerna jorden framför sig. De bullar upp kullar där vägverkets gräs ska växa på öar i rondellerna. Förr den bästa åkerjorden. I dag en trafikapparat på E6:an och ett köpcentrum som bara växer. I april låg komockorna kvar på gränsen till den av avhyvlade betesvallen. Ännu fanns tydliga spår av klövar där inte larvfötter kört. Över berget, klöst naket av grävskoporna, kretsade en ormvråk. Bakom lagårn vilade fortfarande ett avskärmat lugn mellan europavägens larmande långtradare, trafiken mot kusten och bilburna konsumenter på väg till och från stormarknaden som fått sitt namn från gården. I augusti filade syrsorna som besatta i bilbruset. Halva berget var avätet mot söder, där Sveriges näst längsta bro började resa sig över Sunningesundet. När allt är klart blir vägen förbi Uddevalla tretton kilometer kortare.

Utgrävningarna i vägsträckningen har blottlagt boplatser och fynd från stenåldern och framåt. I gårdens utmark, där fiberduk och bergkross nu bildar motorvägsbank, hittade arkeologerna spår av människor. Skogen hade svedjats och omisskännliga stolphål från byggnader upptäcktes. Den gamla landsvägen, i bruk in på 1900-talet, smög här följsamt utmed bergssidan. Hjulspår ifyllda med sjösand uppenbarades under matjorden. Omkring de åttio är syskonparet som bor kvar på gården Torp. De har erbjudits annan bostad av vägverket. Men de vill sluta sina dagar där de är födda, även om omgivningen förvandlats från åker till infrastruktur. Hittills har de haft ryggen fri, mot betena och berget. Men snart blir det bilar i alla riktningar runt gårdens gröna triangel. – Jag orkar inte tala om det, säger Olof där han står i vedbon och kapar upp spisved. En får se hur det blir. Olof har hört att en del av matjorden fraktats till begravningsplatsen. Vägverket Produktion Väst har gjort halt med sin lavaström av mosad gnejs vid bodknuten.

På andra sidan ligger vagnsskjulet oåtkomligt. Den närmsta gårdsmiljön är välbevarad 50-talsatmosfär – en enklav i kakafonin av motorbuller, gräv, gnissel och sprängsalvor. Ester öppnar dörren bara lite på glänt till boningshuset och säger att ”man vänjer sig”. Under ett äppelträd ligger en navkapsel som verkar ha sprätt in från E6:an från ett av de 22 000 fordon som passerar varje dygn, i snitt. – Vi beklagar, säger man på vägverket. Stora vägarbeten drabbar alltid enskilda. Syskonparet får som de vill –bo kvar. Vi försöker ta hänsyn. – Jo, kanske finns det pengar till ett bullerplank. ”Det är med stor glädje vi bygger”, skriver verket om den fortsatta exploateringen längre norråt. Vägen utlovas bli vacker att åka på – en slags ”drive through” genom Bohuslän. Gården Torp har minst 600-åriga anor. Och namnet lever vidare. Torps köpcentrum, delvis byggt på gårdens tidigare mark, täcker tiotals hektar med sina byggnader och parkeringsytor. Och det fortsätter att växa. Inne i Uddevalla, däremot, gapar alltfler butikslokaler tomma. Tillsammans med trafikplatsen försvinner ytterligare ett rejält stycke åkermark klass A, den bästa enligt jordbruksverkets definition. Marken förändras från åker till ”hårdgjorda ytor”, som det står i planbeskrivningen. I maj det första året på det 21:a århundradet invigs den nya motorvägssträckan inklusive bron under begreppet ”Sunningeleden – den vackraste genvägen”. EU är med och betalar. Agendan är en annan än den från Rio. För att föda jordens raskt ökande befolkning skulle spannmålsskörden behöva öka 71 000 ton varje dag. Det går inte, konstaterar Worldwatch Institute i USA i sin årliga rapport ”Tillståndet i världen”. Åkerarealen per person minskar numera och konstgödningen är redan maximerad. Vetet i spagettin hos Maxi i Torps köpcentrum är inte närodlat. Men kommer snabbt dit med lastbil

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.