Kustfiske söker uthållig framtid

Kubbong, strandkrabba och hjärtmussla är kanske en framtid för det småskaliga fisket på Västkusten i en tid av stordrift och utfiskning. Här finns miljövinster att hämta. Och nya smakupplevelser!

Artikel 2000-3-4 susanne liljenström

Stora båtar med moderna redskap gör rent hus bland havens fiskbestånd. På svenska västkusten har det länge varit ont om till exempel torsk och plattfisk.

När fångsterna minskar blir det allt svårare att leva på småskaligt, kustnära fiske. Nya arter, flexibilitet och nya marknader kan vara lösningen. På köpet får vi ett fiske som är mer miljövänligt än dagens.

Det gäller att hitta alternativ till de överfiskade arterna. Inte för att i första hand minska trycket på de traditionella arterna - det kräver andra åtgärder. Utan främst för att skapa förutsättningar för en ny generation kustfiskare.

- Det finns en utveckling mot att färre personer fiskar allt mer, säger forskaren Per Nilsson på Tjärnö marinbiologiska station utanför Strömstad. Med bättre redskap och större båtar kan vissa fiskare ta en större och större del av kvoterna. De som inte är så effektiva trängs ut.

Det behövs alltså något nytt, om det i framtiden ska finnas fiskare kvar i skärgårdsområdena. Fångstkvoterna för de traditionella fiskslagen kommer inte att räcka till alla.

Och det är här forskarna på Tjärnö kommer in. I olika projekt försöker man förnya det kustnära fisket. I samarbete med yrkesfiskare, grossister och restauranger provar man nya arter, fångstmetoder och redskap. Nya marknader och användningsområden letas också.

En av arterna Tjärnöforskarna tittar närmare på är valthornsnäcka. Snäckans biologi gör att man snabbt kan fiska ned ett bestånd, vilket skett bland annat i Frankrike.

Därför undersöker man hur hårt fiske valthornsnäckan tål. På så vis skulle man kunna utforma regler för ett uthålligt fiske i ett tidigt skede, i stället för att vänta tills fångsterna börjar minska. Det blir mycket enklare så, påpekar Per Nilsson.

- Jag tror att valthorn kan utgöra en del i ett kombinationsfiske, där man fiskar flera arter och växlar under olika perioder, förklarar han.

Per Nilsson tror som sagt inte att detta minskar trycket på de överfiskade arterna, men att det däremot kan leda till att vi får fler sorters havsmat; mer att välja på till konsumenternas glädje.

- Dessutom ger det arbeten, påpekar han. Kanske inte så många, men de ligger precis där de behövs!

Och det är just detta som får länsstyrelser, regering och EU att intressera sig för det kustnära fiskets framtid. Inte främst av omsorg för havets naturresurser, men för att det skapar jobb i glesbygd. Och när detta går hand i hand är det förstås bara att tacka.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.