Båtmotorutsläpp rakt ut i vattnet

När Sveriges Natur provkörde utombordare blev vattnet i testbassängen en stinkande soppa redan efter en kvart. I verkligheten hamnar skiten i våra sjöar och kusthav. 15000 ton kolväten, varje sommar. Bland annat.

Artikel 2001-3-4 Christer Olofsson

Att utombordsmotorer är riktiga miljöbovar visste vi. Vi behövde inte jobba länge med testkörningarna för att få det bekräftat.

De sämsta lämnade en tjock oljehinna på vattnet bara efter en kvarts körning. Vattnet i tanken stank så kraftigt av bensin och avgaser att vi måste använda gasmask även sedan vi stannat motorn. Kläder och händer blev oljiga av att byta propeller och ta vattenprover.

Jan-Erik Forssén, tekniker på svensk Maskinprovning i Umeå, som utförde testerna åt Sveriges Natur, är själv båtägare sedan många år. Han reagerade starkt.

- Det var det jävligaste. Hade jag vetat det här tidigare så … men man tänker ju inte på det när det sprids i en stor sjö. Det här blir en tankeställare.

Det finns 600000 utombordsmotorer i Sverige. De flesta används några få timmar varje sommar. Ändå släpper de ut cirka 15000 ton kolväten per år. All övrig sjöfart släpper sammanlagt ut 2000 ton. Hela Sveriges fordonspark, alla bussar, lastbilar och personbilar, släpper tillsammans ut 120000 ton. Om 20 år beräknar vägverket att fordonstrafikens kolväteutsläpp är nere på 25000 ton per år.

Det finns inga prognoser för minskade utsläpp från utombordsmotorerna. Det finns heller inga som helst miljökrav, och inga åtgärder tycks vara på väg. Det bara snurrar på.

Vi är rädda om våra vatten och satsar mycket på att hålla dem rena. Det är förbjudet att hälla kemikalier i vasken. Vi väljer miljövänliga diskmedel och tvättmedel.

Men vi kör gärna en sväng med den gamla snurran i vår lilla sjö. Och tänker sällan på att den dunk oljeblandad bensin som går åt kunde vi lika gärna hällt direkt i vattnet.

Mätningar från Bodensjön i Schweiz visar att omkring hälften av avgaserna stannar i vattnet som svävande droppar. Utsläppen sker dessutom under sämsta möjliga tid, på sommaren, då allt levande i vattnet föryngras.

De farligaste kolvätena, de polyaromatiska (PAH), bryts normalt ned av solljuset. När de hamnar i vattnet kommer inte solen åt dem.

En studie gjord på uppdrag av Nordiska Ministerrådet visar att fiskar som under lång tid utsatts för utsläpp från båtmotorer får skador på sin arvsmassa. Cancerfrekvensen kan öka och immunförsvaret försämras. Det är i stort sett allt som finns av undersökningar av båtavgasernas biologiska effekter på fisk.

Sveriges Naturs utombordartest kan förhoppningsvis förbättra kunskapsläget något. Systematiska jämförelser av utsläppen från olika motortyper kopplat till biologiska analyser av avgasernas effekter i vattnet har inte gjorts tidigare.

Resultaten, som presenteras i detta och nästa nummer, kan förhoppningsvis bli en tankeställare för både båtägare och politiker.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.