Nätverk för gammelskogarna

"Det avverkas fortfarande mycket fler värdefulla gammelskogar än vad som skyddas i reservat". Så sammanfattar Anders Delin situationen i Sveriges skogar. Nu prövar han ett nytt grepp för att rädda vad som ännu finns kvar. Ett nationellt skogsnätverk - för de otåliga.

Artikel 2001-3-4 roger olsson

Anders Delin har arbetat med naturvård i skogen i sedan mitten av 1980-talet, under en lång period som ordförande i SNFs länsförbund i Gävleborg. Han har gjort det under stigande otålighet över att biologiskt rika gammelskogar fortsätter att falla för skördarnas sågklingor.

Nu prövar han ett nytt grepp - ett informellt nätverk av engagerade naturvårdare inom och utanför SNF. Ett nätverk som presenterar sin egen bild av hur illa det står till för den biologiska mångfalden i skogen och som ställer betydligt tuffare krav på skogspolitiken och naturvården än SNF gör.

Vilka är med i nätverket?

Det är personer som jobbat länge med naturvård i skogen, mest inom Naturskyddsföreningen. Folk som gjort bittra erfarenheter ute i skogen, som är utleda på att naturvården inte fungerar.

Omkring 80 personer har redan skrivit på vår kravlista. Det är lätt att få folk att ställa upp - bara några få av alla jag pratat med har tackat nej.

Varför väljer ni att bygga upp ett nätverk inom SNF? Är ni kritiska mot hur föreningen arbetar med skogsfrågorna?

En viss kritik mot föreningens skogsarbete ligger väl bakom det här. Inte så att vi tycker att föreningen gör fel saker. Men den gör inte tillräckligt mycket.

Vad kan då nätverket tillföra?

Det viktigaste är kanske exempelsamlingen. Vi har redan en mycket lång lista på exempel som visar att utvecklingen fortfarande går åt fel håll i skogen. Avverkade gammelskogar och mängder av andra bevis på bristande vilja eller förmåga att värna om skogens naturvärden. Vi kommer att fylla på den listan efterhand.

Listan är vårt starkaste argument mot alla som försöker hävda att naturvårdsproblemen i skogen är lösta.

Har inte miljöcertifieringen, FSC, lett till en förbättring ute i skogen?

I den brukade skogen har det kanske blivit en viss förbättring. Hur det blir med de fem procent som de FSC-certifierade bolagen ska undanta från skogsbruk vet vi inte ännu.

Men om skogen har gjort en liten vinst på FSC så har vi i SNF gjort en stor förlust. Ett vapen har vridits ur våra händer. Eftersom föreningen stödjer FSC kan man inte gå ut och kritisera de FSC-märkta skogsägarna öppet längre.

Ni kräver att staten satsar mycket mer pengar på skogsreservat. Men anslagen har ju fördubblats på några år och ännu mer pengar är på väg. Räcker inte det?

Med nuvarande anslag skulle det ta 40 år att få en tiondel av våra skogar skyddade. Så mycket tid har vi inte på oss. I dag är bara 10 procent av all skog i Sverige äldre än 120 år, och mer avverkas hela tiden. Det behövs ett avverkningsstopp för alla sådana skogar, och sedan ska de skyddas som reservat efterhand.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.