Storföretag med stora utsläpp

Tio företag på den svenska börsen släpper ut koldioxid motsvarande mer än hälften av Sveriges totala utsläpp. Det visar Sveriges Naturs granskning. Miljöarbetet skiljer drastiskt mellan företagen - från ambitiösa åtgärder till utsläppsökningar på miljontals ton och vägran att lämna ut uppgifter.

Artikel 2001-5 Mats Hellmark

Koldioxidhalterna i atmosfären måste ned om den globala klimatförändringen ska kunna hejdas. Klimatförhandlingarna ökar trycket på nationell nivå, men vad gör de stora företagen?

I Klimatbörsen granskar och betygsätter Sveriges Natur de tio företag på Stockholmsbörsen som rapporterade högst utsläpp året innan. Undersökningen ska återkomma varje år.

Uppgifterna i Klimatbörsen baserar sig på data hämtade från Finanstidningens och Folksams Miljöindex, företagens hemsidor samt på intervjuer med ansvariga på företagen. Hela koncernens utsläpp ingår.

De tio granskade börsföretagen släpper ensamma ut 32 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar mer än hälften av Sveriges totala årsutsläpp. Skillnaderna mellan företagen är stora, även inom samma bransch. Skogsföretaget Stora Enso ökade till exempel sina utsläpp med tre miljoner ton mellan 1999 och 2000. Det motsvarar fem procent av Sveriges totala utsläpp. Under samma tid minskade Assi Domän sina utsläpp med 500 000 ton.

- Att ett enda företag ökar sina utsläpp med 300 000 ton är häpnadsväckande och visar hur viktigt det är att offentligt presentera hur olika företag tar sitt klimatansvar. Företagen måste förstå att de har ögonen på sig, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson.

Stora Ensos miljöchef Per G Broman förklarar siffrorna med att företaget har expanderat i Nordamerika där miljökraven inte är lika höga som i Skandinavien. Energieffektivare teknik ska införas i de nya anläggningarna efterhand.

- Det borde i så fall leda till kraftigt minskande utsläpp framöver, säger Jenny von Bahr, miljöanalytiker på Green Index som som tagit fram underlaget till Sveriges Naturs Klimatbörs.

- Stora Ensos värde för nyckeltalet koldioxidutsläpp per omsatt krona borde åtminstone kunna förbättras. Mellan åren 1999 och 2000 försämrades detta kraftigt. Stora Enso ligger dessutom över branschgenomsnittet i Sverige för detta nyckeltal.

Eftersom Stora Enso trots allt kan visa på ett ambitiöst miljöarbete ger Sveriges Natur företaget betyget Godkänd med tvekan i Klimatbörsen.

Två företag får betyget underkänd: SKF och SSAB. De har båda mycket höga utsläpp och vägrar lämna ut aktuella koldioxiduppgifter. De kan heller inte redovisa några konkreta åtgärder för att minska utsläppen.

SKF besvarar kritiken med att man normalt sett inte redovisar sina koldioxidutsläpp, 1999 års redovisning var en specialsammanställning. Eftersom de gått med i samarbetet GRI, Global Reporting Initiative kommer dock utsläppssiffror att presenteras kommande år.

Både SKF och SSAB har ansett sig missgynnade av Miljöindex mätmetod. SSAB menar också att de saknar ekonomiskt försvarbara alternativ till kol som reduktionsmedel i processen.

Intervjuerna i undersökningen visar att många företag kommer att få svårt att ställa om till en hållbar utveckling, här definierat som reducerade utsläpp med 50 procent.

Skogsbolagen - SCA, Stora Enso och Assi Domän - har troligen lättast att halvera sina utsläpp. Orsaken är att de i många fall kan gå över till biobränslen, föra över transporter till järnväg och genomföra stora effektiviseringsprogram i sina anläggningar.

Transportföretagen SAS och Concordia Maritime har en tyngre väg att vandra.

- Med dagens teknik har jag svårt att se hur de skulle kunna minska utsläppen med mer än 25 procent utan att minska omfattningen på verksamheten. Transporten är kärnan i verksamheten och de har redan försökt minimera bränsleanvändningen, säger Jenny von Bahr.

Möjliga vägar är byte av bränsle för Concordias tankers och fortsatt utbytt fordonsflotta för SAS. Färre halvfulla avgångar skulle också minska utsläppen.

- Verkstadsindustriföretagen SKF och SSAB verkar inte vidta några åtgärder för att minska utsläppen. Där verkar dock finnas stora effektiviseringar att göra, säger Jenny von Bahr.

Inköp av Bra miljöval-el och effektivare godstransporter skulle till exempel minska utsläppen väsentligt. Frågan är om det räcker för att halvera utsläppen

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.