Älgdöd

Älvsborgssjukan var ingen miljökatastrof. Att så många älgar påträffades sjuka och döda i Älvsborgs län för ett tiotal år sen berodde framför allt på att där fanns en abnormt stor andel gamla älgkor.

Artikel 2001-6 Dougald Macfie

Larmen om ett hemskt scenario av miljöskadade älgar kan avskrivas. Det hävdar Kjell Wallin , biolog vid Göteborgs Universitet, som på uppdrag av Naturvårdsverket studerat sjuka älgar i Borås och Marks kommuner i flera år. Undersökningen visar på en tydlig faktor: Där fanns en abnormt stor andel gamla älgkor. De flesta av dem var över tolv år. Gamla djur – och människor – drabbas oftare av sjukdomar. Om de får leva.

Jaktlagen i dessa trakter hade mer konsekvent än på andra håll i landet fällt tjurar. Därför var här endast 16 procent av älgarna vuxna tjurar mot normalt 30-35 procent.

Kjell Wallins slutsatser grundar sig på kontinuerliga fältstudier sedan mitten av 90-talet. Älgsjukan hade då grasserat ett antal år och skogsfolk och allmänhet fruktade att miljöfaktorer var orsaken. Världspressen skrev. Bland annat misstänktes försurning och mineralbrist.

Förvirrade älgar raglade omkring, ofta blinda med håravfall. De hade sår i munslemhinnorna och var avmagrade. De saknade naturlig rädsla och visade tydliga tecken på skador i centrala nervsystemet. Det påminde om aids. Det var ingen vacker syn.

- Jag förstår folks oro. Engagemanget var äkta. Och vad skulle man tro, säger Kjell Wallin som själv först laborerade med att isolera virus.

I jägarkretsar kallades sjukdomen för kosjukan och Kjell Wallins älgräkningar från helikopter, märkningar med radiosändare och undersökningar av döda och sjuka älgar visade att nästan alla drabbade djur var gamla kor. Påträffade sjuka och döda älgar rapporterades också flitigare än vad de dylika fynd i skogen skulle gjorts på andra håll.

I ett naturligt bestånd där rovdjur reglerar antalet älgar är kalvar och sjuka djur primära byten. Selektiv jakt med människan som predator kan istället leda till ett sjukt urval. Eftertraktade är tjurar med ståtliga horn. Men främst hade jägarna i de aktuella delarna av Älvsborg en extrem strävan att få fram så många kalvar som möjligt genom att behålla korna.

I dag är ålders- och könsfördelningen hos älgarna i de här områdena normal för svenska förhållanden, liksom antalet sjuka djur, enligt Kjell Wallin.

Däremot vet forskarna ännu inte vilket eller vilka förmodade virus som orsakade de gamla älgkornas svåra lidanden.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.