"Evinnerligt skydd" räckte i tio år

SKOG: Bråtaskogen är en omstridd tätortsnära skog norr om Mölnlycke. Delar av skogen var kyrkoreservat men såldes och är nu avverkningshotad. Hela skogsområdet måste skyddas anser SNF.

Artikel 2002-3

För tio år sedan inrättade Göteborgs stift tre värdefulla skogsområden som kyrkoreservat. Stiftets dåvarande biskop, Lars Eckerdal, välsignade områdena ”i evinnerlighet”. I år sålde stiftets egendomsnämnd ett av områdena, Bråtaskogen, till en privatperson som planerar att avverka av stora delar av skogen, inklusive kyrkoreservatet.

– ”Evinnerligheten” måste rimligtvis räcka längre än tio år, säger Michael Nilsson, ordförande för Naturskyddsföreningen i Härryda.

Efter larm från Naturskyddsföreningen i Härryda och utspel från SNF centralt ångrade sig egendomsnämnden och ville köpa tillbaka sitt reservat, 13 hektar, men inte de intilliggande marker man tidigare ägt, totalt cirka 60 hektar. Förhandlingar pågår mellan stiftet och den nye markägaren angående återköp själva kyrkoreservat.

– Det räcker inte att bara köpa tillbaka kyrkoreservatet, säger SNF:s ordförande Per Rosenberg. Hela den ekologiskt värdefulla och tätortsnära skogen måste skyddas.

I april upprättade Greenpeace en bas i skogen för att kunna skydda den från avverkning. En mindre del av skogen, 7 hektar, avverkades, sedan demonstranterna burits borts av ett stort polisuppbåd.

Bråtaskogen är en 210 hektar stor tätortsnära blandskog med naturskogskaraktär vid väg 40 norr om Mölnlycke. Stora delar av skogen är helt orörd och innehåller flera rödlistade arter. Naturskyddsföreningen i Härryda har krävt att Bråtaskogen skall bli reservat i sin helhet. Länsstyrelsen anser att området bör skyddas men har inte råd att finansiera en reservatsbildning. Den tätortsnära skogen skulle kunna bli ett kommunalt reservat, men Härryda kommun har inte agerat.

– Länsstyrelsen och kommunen har förhandlat om vem som skulle ta ansvar för att bilda ett reservat men inte kunnat komma överens om ansvar och finansiering, saken föll mellan stolarna, berättar Michael Nilsson.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.