Förbjudna bekämpningsmedel åter

KEMIKALIER: Sverige riskerar att få tillbaka förbjudna bekämpningsmedel i jordbruket när vår egen kemikalielagstiftning ersätts av EU-direktiv.

Artikel 2002-3

Sedan tio år tillbaka pågår en process inom EU där alla växtskyddsmedel granskas ur miljösynpunkt. Målet är att skapa en lista på bekämpningsmedel som ska vara tillåtna i alla EU-länder. 1993 fanns cirka 800 ämnen på den europeiska marknaden. Idag har cirka 450 av dessa ämnen strukits som inaktuella, vilket ger 350 ämnen kvar att bedöma. Endast ett fåtal av dessa har dock ännu prövats och fått godkännande.

Många av de ämnen som kan komma att sättas upp på EU:s lista används inte i Sverige. I dag är endast cirka 160 ämnen godkända här.

– Det finns en uppenbar risk att ämnen som vi begränsat tidigare kommer tillbaka, säger Peter Bergqvist på Kemikalieinspektionen. Vi tycker det är viktigt att istället få till stånd en prövning som baserar sig på försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen. Därtill måste man inordna bekämpningsmedel under EU:s kemikaliestrategi.

Bedömningsprocessen ska egentligen vara avslutad i juli 2003 men på grund av väldigt olika åsikter hos medlemsländerna hinns detta inte med. Därför har kommissionen bett om förlängning till 2005 för vissa produkter och 2008 för andra. Parlamentet vill dock inte godkänna detta. Frågan får nu avgöras av ministerrådet.

"Goda framsteg utesluter inte oro" på www.kemi.se, under "aktuellt".

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.