I goda böckers sällskap

Stilla stunder av förundran i goda böckers sällskap erbjuder Eva-Lena Neimans boktips.

Artikel 2002-3 Eva-Lena Neiman

Fågelmusik - ett tema med variationer

Njuter man mer av fågelsång om man har mer kunskap om dess struktur och karaktär? Det är inte så lätt att svara på den frågan. Författaren Staffan Börjesson skriver mycket kunnigt om fågelsångens karaktär och musikaliska kvaliteter. Jag har en närmast generad kritisk invändning mot denna välskrivna bok: duktigheten. Hela boken är till sin karaktär invändningsfri. Den förlorar sig inte i oväntade känsloassociationer eller tappar fotfästet, som man lätt kan göra i en rödhakes sällskap. Att fångas av fågelsång är ju att låta sig ryckas med av ett laddat språk: tilltalande och lockande fast så olikt vårt eget. Författaren söker en länk mellan människa och djur, mellan musik och fågelläte. Och till bokens försvar måste då också replikeras att en av dess många förtjänster är att den bidrar till att öka min uppmärksamhet. Stämmer det verkligen att fåglarnas sång kan låta så olika beroende på närheten till revirgränsen, tidpunkten på året och en mängd andra faktorer? Det krävs en viss grundkunskap för att blir berikad av Fågelmusik. För en nybörjare finns inga pedagogiska artnamn i kanten som gör det lätt att hitta tillbaka och stämma av mot inspelad fågelsång. Atlantis heter förlaget som så vällovligt ofta ger ut filosofiska naturböcker med bildkraft i enbart ord.

En blommas anatomi
- växternas hemliga liv

Om Fågelmusik är omsorgsfullt tuktad, så är denna bok i mycket dess motsats. Författarinnan Sharman Apt Russell drar sig inte för att påstå att hon tror att en solros kan bota arrogans eller att violer får henne att känna sig mindre ensam. Hon blandar förvånande och lockande kunskap (rikligt med källhänvisningar finns bak i boken) om blommors liv med personliga upplevelser, minnen, känslor. Här finns mycket kropp, nakenhet och sexualitet, en sinnlig glädje i orden, men också, om än rätt försiktiga, kritiska kommentarer kring genteknik och ”algeni”, det vill säga genteknik som ”en förändring av det levandes innersta väsen” (jämför med alkemi). Boken känns energiskt inspirerande med sin blandning av rolig kunskap och fria tankar. Solrosor kan för övrigt enligt boken inte bara bota arrogans, de kan också ta upp och förvara radioaktiv strålning. För att bara nämna en av växters alla märkliga funktioner som Russell rapporterar om. Boken är utgiven av Svenska Förlaget.

Sommarfåglar kring vårt hus
Med akvareller mjuka och sommaraktigt inbjudande ledsagar Ingvar Björk läsaren genom Göran Bergengrens skira fågeltexter i denna fina bok från Natur och Kultur. Kanske är detta en barnbok, i alla fall en bok för alla som känner sig barnsligt nyfikna på de vanliga sommarfåglarna runt husen. Det är aldrig för sent att bli ornitolog. Här finns gott stöd i beskrivningar av fågelsång, utseenden och beteenden hos ett tiotal av våra fågelvänner.

Sitt en stund...
… vid havet, på bryggan eller ängen. Dit har Helen Rundgren, text och Hasse Jansson, bild, förlagt det vetgiriga barnets äventyr. I denna serie med små faktaböcker möter läsaren ett bra urval av alla de levande varelser som det är värt att sitta ner en stund och fundera kring. Havets tånggråsuggor och ormstjärnor, ängens fästingar och stritar liksom insjöns ”husmaskar”, det vill säga nattsländelarver, och virvelbaggar är alla värda förundran. Böckerna är utmärkta som utgångspunkt för sommarsamtal mellan stora och små som tar sig tid.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.