Små kraftverk stör mycket

ENERGI: Även små vattenkraftverk kan innebära brutala ingrepp i naturen. Det visar en undersökning som SNF låtit göra. Trots miljöeffekterna har de granskade projekten fått investeringsbidrag från staten.

Artikel 2002-3

Det värsta exemplet är ett kraftverk i Ljungån i Jämtland. Här riskerar forssträckans ovanligt rika bottenfauna att slås ut och omfattande lekområden för fisk att förstöras.

– Farhågorna om att det statliga bidraget till småskalig vattenkraft skulle leda till ökade miljöskador har tyvärr besannats. Miljöanpassningen har kommit på skam. Nu är det dags att slopa investeringsbidraget, säger SNFs ordförande Per Rosenberg.

Undersökningen omfattar elva minikraftverk som fått del av det statliga investeringsstödet. Miljöpåverkan skiljer sig mycket mellan de olika kraftverken. Gemensamt för alla undersökta verk är dock att för lite vatten släpps förbi vid sidan av turbinerna. För att laxfiskar skall trivas krävs generellt sett tre gånger högre vattenflöden.

Minikraftverken byggs oftast vid gamla, mer eller mindre förfallna, dammar. Dessa saknar ofta dammluckor eller har ett stort läckageflöde. Det strömmande vattnets växt- och djurliv tar med tiden åter vattendraget i besittning. Om man då rustar upp eller bygger ett nytt kraftverk kan effekterna bli lika stora som vid tidigare outbyggda vattendrag.

www.snf.se/pdf/rap-vattenkraft-smaskalig.pdf

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.