Svaga vindar i energipolitiken

ENERGI: SNF riktar kritik mot regeringens energiproposition, som man menar riskerar att slå hårt mot vindkraften och som saknar målsättningar för energieffektivisering.

Artikel 2002-3

I våras presenterade regeringen, centern och vänsterpartiet energipropositionen. En av grundbultarna i propositionen är förslaget om handel med gröna elcertifikat. Det övergripande målet är att den sammanlagda årsproduktionen av förnybar energi ska öka med 10 TWh fram till år 2010. Detta kommer till absolut största delen att ske genom att byta bränsle i de kraftvärmeverk som i dag eldar fossila bränslen. Det sker alltså utan nybyggd elproduktion. Men i ett annat sammanhang nämns att vindkraften ska byggas ut med 10 TWh till samma år.

– Det är märkligt att man sätter upp ett mål som ger sken av att man kommer att satsa på vindkraften när man i praktiken istället sänker stödet till den. Glappet mellan ord och handling är stort, säger Svante Axelsson, SNF:s generalsekreterare. Klimathotet kräver mer konkreta satsningar än så.

I propositionen sägs att effektivare energianvändning ska stimuleras genom satsningar på information och utbildning, förstärkning av den kommunala energirådgivningen och fortsatt upphandling av energieffektiv teknik.

– Partierna bakom propositionen anser att de föreslår åtgärder för energieffektivisering. Men i själva verket talar man om styrmedel som till stor del redan är införda. Nya handlingsprogram lyser med sin frånvaro och tydliga effektiviseringsmål saknas, framhåller Svante Axelsson.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.