Transportpolitik utan lösningar

TRAFIK: Det behövs en genomtänkt europeisk trafikpolitik för att lösa de stora miljöproblem som orsakas av den ständigt växande trafiken.

Artikel 2002-3 Claes Pile

Över 40000 människor dödas i trafiken varje år. Kostnaderna för allt köande beräknas enligt kommissionen uppgå till 800 miljarder kronor inom EU till år 2010. Sådana fakta understryker vikten av åtgärder på trafikområdet.

EU har nyligen lagt fram ett förslag till vitbok för framtidens trafikpolitik inom unionen. Tyvärr diskuterar man där mest hur nya vägar och järnvägar ska finansieras och inte hur ökningen av trafiken skall kunna hejdas. Trots att det sedan flera år finns en enighet kring vad som skulle kunna vara effektiva åtgärder mot trafikökningen så görs inget.

Kommissionens beskrivning av problem och utvecklingstendenser är bra. Vägtransporternas relativa och absoluta ökning, trängselproblemen samt miljö- och hälsoproblemen lyfts fram på ett tydligt sätt. Men kommissionens åtgärdsförslag står inte alls i proportion till de miljöproblem och mål som beskrivs.

Vi måste bryta kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och transporttillväxt. Vägtrafikens och luftfartens fortsatta ökningar måste stävjas och järnvägen måste vitaliseras. De välkända styrmedel som finns, skatter, kilometeravgifter, trängselavgifter med mera, måste införas snarast och innan kostsamma utbyggnader av nya väg- och flygplatsprojekt genomförs.

Priset för transporter måste inkludera de miljökostnader som uppstår, något som både kommissionen, den svenska regeringen och SNF är överens om. En rad ekonomiska styrmedel bör införas inom transportområdet, till exempel en kilometerskatt för tunga fordon. Denna bör vara baserad på miljö- och trafiksäkerhetskostnader och slitaget på infrastrukturen. För att fungera måste kilometerskatten också omfatta hela vägnätet och inte bara motorvägarna.

Vitbokens fokus borde vara konkreta åtgärder för att minska ökningen av trafiken istället för som nu kring finansiering av ny infrastruktur.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.