Bekämpningsmedel i bäckar

JORDBRUK: Ett 40-tal olika bekämpningsmedel har återfunnits i vattenprover från jordbrukområden runt om i Sverige.

Artikel 2002-4

Sommaren 2001 gjordes den första mer omfattande stickprovsundersökningen av bekämpningsmedelsrester i ytvatten i Sverige. Prover togs i nio bäckar i jordbruksområden i olika delar av landet. Vattenprov togs också i två skånska åar, i avloppsvatten och dagvatten från två samhällen.

De högsta halterna fanns i bäckar i norra Götaland. Det var oftast de mest sålda substanserna som återfanns, exempelvis glyfosat, bentazon och MCPA, tre vanliga ogräsmedel. Dessutom hittades AMPA, en nedbrytningsprodukt av glyfosat, samt cyanazin med flera ämnen. Bland medel som inte längre får säljas återfanns exempelvis ogräspreparatet atrazin och nedbrytningsprodukten BAM i avloppsvatten och dagvatten. Att preparaten fortfarande förekommer i naturen visar på att de är svårnedbrytbara.

– Det är svårt att säga om dessa ämnen kan påverka livet i åarna och bäckarna. Det finns för få undersökningar gjorda om vilken betydelse preparaten har för olika vattenorganismer, säger Peter Sundin, forskare vid SLU.

Undersökningarna fortsätter i år med förnyade provtagningar.

– Resultaten är alarmerande, men inte överraskande. De överensstämmer med liknande provtagningar som SNF gjorde i Skåne förra året. Det är dock lite märkligt att man inte sedan länge tagit med tester av bekämpningsmedelsrester i den regelbundna miljöövervakningen, säger Magnus Hedenmark, kemikaliehandläggare på SNF.


http://www.ma.slu.se/

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.