Bekämpningsmedlen måste minska

JORDBRUK: Jordbruket använder allt mer bekämpningsmedel. Vi hittar också alltmer rester av preparaten i naturen. Höj skatten på bekämpningsmedel och låt förorenaren betala.

Artikel 2002-4 Gun Rudquist / jordbrukshandläggare SNF

Den totala försäljningen mätt i kilo går upp och antalet bekämpningar på åkern ökar. Näringen bemöter oftast detta med att Sverige sprutar lite jämfört med andra länder, att varje bekämpning görs med allt mindre mängder och att försäljningen har gått ner sett i ett tjugoårsperspektiv. Förvisso, det är sant. Men det är också sant att användningen ökar!

Orsakerna är flera. EU:s jordbrukspolitik är en. Bidragssystemet gynnar grödor som oftare bekämpas, till exempel spannmål istället för vallodling. Dessutom fortsätter kraven på rationalisering och intensifiering. Lönsamheten är dålig och kortsiktiga avkastningsökningar tvingas fram. Bekämpningsmedlen blir då den försäkring som den pressade lantbrukaren tvingas ta till. Utan bekämpningsmedel ökar risken för att skörden ska slå fel. Men kostnaderna för att ta hand om miljö- och hälsoeffekter av bekämpningsmedlen belastar inte jordbruket och syns inte i matpriset. Istället står samhället för de kostnaderna och obesprutad mat är dyrare.

Sverige har ”giftfri miljö” som ett långsiktigt miljömål. Det kommer vi inte att uppnå om vi inte slutar att använda kemiska bekämpningsmedel. Vi kommer att fortsätta att hitta rester i vatten, mark och livsmedel. Ju bättre vi blir på att leta desto mer hittar vi, och vi vet fortfarande för lite om hur resterna påverkar miljön och vår hälsa.

Därför är det hög tid att se till att användningen av kemiska bekämpningsmedel minskar och att den som förorenar betalar. Höj bekämpningsmedelsskatten och återför pengarna till jordbrukets miljöåtgärder. Öka miljöövervakningen och forskningen kring bekämpningsmedel.

Alla kan bidra till minskningen, till exempel genom att byta potatissort. Under miljövänliga veckan (vecka 40) berättar SNF hur. Välj nyare sorter istället för Bintje och King Edward. Man kan också göra det lätt för sig och välja ekologiskt odlad potatis, som inte besprutas alls!

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.