Centern största besvikelsen

Centerpartiet är den tydligaste besvikelsen ur miljösynpunkt, medan folkpartiet arbetat aktivt med naturvård. Regeringen och samarbetspartierna har gjort mycket bra men samtidigt lagt flera svårlösta frågor åt sidan. Det konstaterar SNF i en rapport om partiernas miljöpolitik under mandatperioden.

Artikel 2002-4 Mats Hellmark

Rapporten i ”Riksdagspartiernas miljöpolitik 1998-2002” utgår från den enkät som SNF skickade ut före valet 1998. Där svarade partierna på tio för föreningen angelägna miljöfrågor. Partiernas faktiska agerande under mandatperioden har granskats i centrala riksdagsdokument.

- Undersökningen blir naturligtvis inte heltäckande, men ger en bild av om partierna hållit vad de lovat inom de här områdena. Rapporten visar att SNF fått gehör för många frågor, till exempel höjda anslag inom naturvården, men haft svårt med andra, som stopp för avverkning av naturskog och subventioner till småskalig vattenkraft, kommenterar Mikael Karlsson ordförande i SNF.

Regeringen och samarbetspartierna vänsterpartiet och miljöpartiet får beröm för anslagshöjningarna: nivåerna överträffar till och med SNFs krav när det gäller pengar till inköp av mark för naturvårdsändamål och biotopskydd. Länsstyrelserna har också fått ökade medel.

En grön skatteväxling har inletts men är fortfarande ganska begränsad. Regeringen får kritik för energiuppgörelsen, det flata agerandet när det gäller avverkning av naturskogar på statlig mark och ställningstagandet mot möjligheten att via majoritetsbeslut bestämma miniminivåer på miljöskatter och avgifter inom EU.

Samarbetspartierna har haft begränsade möjligheter att föra en egen politik, men har förmodligen bidragit till de höga anslagsnivåerna.

- Den viktigaste skillnaden mellan dem är att miljöpartiet inte ställde upp på subventioner till småskalig vattenkraft. I stället gick centern in som stödparti i energiuppgörelsen. Dessutom stöder miljöpartiet tanken på att förändra EUs beslutssystem, vilket vänsterpartiet inte gör, säger rapportförfattaren statsvetaren Nils Höglund.

I rapporten framstår centerpartiet som den största besvikelsen ur miljösynpunkt, inte minst med tanke på partiets tidigare rykte som grönt parti. I flera fall har partiet inte agerat på det vis man lovade i enkäten 1998 och har varit märkbart tyst i de miljöfrågor enkäten tar upp.

Även kristdemokraterna har varit något av en besvikelse. Man vill inte se några skattehöjningar på diesel, vilket är en viktig klimatåtgärd. Äganderätt går före miljöskydd och partiet vill bygga ut småskalig vattenkraft.

Folkpartiet är det oppositionsparti som mest aktivt förespråkat positiva naturvårdsinsatser. Partiet har hävdat behovet av utökat skydd för skog, mark och vattendrag och kämpat för att EU ska få mandat att besluta om miljöskatter och miljöavgifter. Men inte heller folkpartiet får godkänt på alla punkter. Partiet delar kristdemokraternas syn på dieselskatter och äganderätt.

Moderaterna var det parti som svarade nej på flest frågor i enkäten 1998.

- De har oftast hållit sina löften, vilket i och för sig inte särskilt ofta gagnat miljön, säger Nils Höglund. Partiet har dock flera gånger påpekat behovet av mer resurser för miljöåtgärder till länsstyrelserna.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.