Håller koll på kommunpolitiken

UPPDRAGET: Naturskyddsföreningen i Göteborg tar pulsen på partiernas miljöambitioner och gör valenkäter till partierna i kommunen inför varje val.

Artikel 2002-4 Anders Friström


Hur arbetar kretsen inför valet?

– Naturskyddsföreningen i Göteborg har inför de senaste tre valen gjort enkäter till alla partier, så även i år, säger Sebastian Bäckström, aktiv i kretsens valgrupp. Vi ställer skriftliga frågor om viktiga lokala miljö- och naturfrågor. Svaren presenteras på hemsidan och via trycksaker. Vi ser svaren på frågorna som vallöften och följer vid nästa val upp hur de olika partierna agerat i kommunfullmäktige och nämnder.


Vad har era undersökningar betytt för miljöpolitiken i Göteborg?

– Vi har inte gjort någon formell utvärdering, men jag är övertygad om att politikernas vetskap om att vi finns och intresserar oss för politiken påverkar dem.


Vilka är de hetaste miljöfrågorna i Göteborg inför detta val?

– Det finns nog inga riktigt heta frågor. Politikerna ligger mycket lågt på miljöområdet. Men trafikproblemen, främst trängseln, och de höga avfallstaxorna tror jag att många bryr sig om. Sen finns det en rad frågor som borde diskuteras, till exempel kapacitetsutbyggnad på Sävenäs sopförbränningsanläggning, skydd av grönområden i staden och i regionen, projektering av ett stort fossilgaseldat kraftvärmeverk, planer på fördubbling av godsflödet över Göteborgs hamn, utflyttning av färjetrafiken från centrala stan och deponering av rötslam.


Vad har kretsen vunnit på detta arbete?

– Enkäterna ger oss bra argument gentemot politikerna. Det är också ett bra sätt att tala om för partierna vilka frågor vi tycker är viktiga. Att medlemmarna dessutom ser ett återkommande lokalt arbete tror vi är viktigt för identifikationen med den lokala kretsen.


http://www.goteborg.snf.se

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.