Mer plats för naturvård i statens skogar

SKOG: Statsskogsutredningen föreslår en samlad styrning av den statliga skogsförvaltningen. En ny myndighet föreslås, där all statlig skogsmark samlas.

Artikel 2002-4

Statsskogsutredningen vill se en samlad styrning av den statliga skogsförvaltningen. En ny myndighet föreslås där all statlig skogsmark samlas.

Staten ska vara ett föredöme för andra skogsägare och de biologiska och sociala naturvärdena ska prioriteras högt. Skogen delas in i tre klasser, varav drygt en tredjedel (ca 1,6 miljoner hektar) ska skötas utan avkastningskrav för naturvårdsändamål eller med lägre avkastningskrav (skogar som är viktiga för friluftslivet, renbetesområden med mera).

– Det är glädjande att statsskogsutredningen föreslår att den skog som vi alla äger till stor del ska skötas med inriktning på biologisk mångfald och friluftsliv, säger Kåre Olsson, SNF. Utredningens förslag om en ny myndighet är också bra. Det signalerar att statens skogar inte ska skötas rent kommersiellt.

Utredningen föreslår också att statens naturreservat ska förvaltas av den nya myndigheten. Detta är Svenska Naturskyddsföreningen mer tveksam till.

– Förvaltningen av naturreservaten bör vara helt fristående från produktions- och vinstintressen, säger Kåre Olsson. Kvaliteten på reservatsarbetet måste också höjas, oavsett vilken myndighet som hanterar frågorna.


http://www.statsskog.gov.se/

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.