Möjligt skapa miljöopinion

Det går att skapa en beredskap för tuffa miljöbeslut - om politikerna vågar. Det anser SNFs generalsekreterare Svante Axelsson och statsvetaren Martin Bernulf.

Artikel 2002-4 Roger Olsson

Det går att skapa en beredskap för tuffa miljöbeslut – om politikerna vågar. Det anser SNFs generalsekreterare Svante Axelsson och statsvetaren Martin Bennulf.

– De politiska partierna får bestämma sig för om de ska jobba för det de tror på eller bara låta sig styras av efterfrågan, säger Svante Axelsson. Han tycker att partiledarnas tilltagande tystnad i miljöfrågorna är brist på politiskt ledarskap.
– När det var ekonomiskt kris på 1990-talet talade politikerna hela tiden om hur allvarligt läget var och skapade därmed beredskap för tuffa åtgärder. Miljökrisen består och det skulle gå att få människor att ställa upp på tuffa åtgärder, även sådana som innebär att de måste ändra livsstil, om de bara vet varför.
Statsvetaren Martin Bennulf, som forskat om miljöopinionen i Sverige, delar Svante Axelssons uppfattning. Politikerna ska inte vara opinionens fångar, de kan bidra till att skapa opinioner – om de vill.
– Den gamla bilden av att opinioner uppstår bland folket ersätts mer och mer av uppfattningen att opinioner skapas av eliter, som politiker och massmedia, säger Martin Bennulf, som framför allt ser tv som opinionsledare.
Det finns forskning som visar att många politiska frågor genomgår en likartad livshistoria. Det börjar med ett genombrott och massor av uppmärksamhet. Så småningom uppstår någon form av gemensam ståndpunkt som blir en naturlig del av det politiska livet, och uppmärksamheten riktas mot nya frågor. Martin Bennulf tror att den utvecklingen i hög grad styrs av massmedias logik.
– Det måste hela tiden hända något nytt för att en fråga ska förbli intressant för media. Miljöhoten är inga nyheter längre.
Svante Axelsson tror att en ny "miljövåg" kanske är på väg.
– Som det nu ser ut riskerar vi att få se flera viktiga internationella processer mer eller mindre braka ihop, säger han. Rio +10-mötet i Johannesburg verkar inte bli något steg framåt, den nödvändiga omställningen av EU:s jordbrukspolitik och fiskeripolitik går oerhört trögt. Ur detta kan komma ett nytt krismedvetande och därmed också en nytändning för miljöopinionen.
– Ett tecken på det är att både SNF och andra miljöorganisationer efter tio år av tillbakagång nu åter kan notera ökande medlemstal.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.