SNF kritiserar miljöskadeansvar

MILJÖRÄTT: EU-kommissionen har kommit med ett direktivförslag om miljöskadeansvar som enligt SNF remissyttrande är ”så dåligt att det är tveksamt om det ens är värt att genomföra”.

Artikel 2002-4

För två år sedan presenterade EU-kommissionen en vitbok om miljöskadestånd som kritiserades på flera punkter, främst att skador på naturen bara omfattades om de berörde Natura 2000-områden.

Det nya direktivförslaget är ännu mer urvattnat. Skador på naturskyddade områden, vattenkvalitet och markskador som är ett hot mot folkhälsan omfattas, däremot inte skador på annan natur eller miljö. Personskador eller skador på egendom omfattas inte heller, liksom skador orsakade av utsättning av genetiskt modifierade organismer.

– Det är mycket svårt att se hur en statlig myndighet i praktiken skulle kunna få en verksamhetsutövare fälld enligt regler utfärdade i enlighet med direktivet. EU-kommissionen har helt vikt sig för industrilobbyisternas krav, säger Karolina Ardesjö, SNF:s miljöjurist.

Direktivförslaget innehåller också generösa undantag, bara de allra största industrierna omfattas. Lagligt tillstånd att bedriva verksamheten räcker för att företaget ska gå fritt från ansvar. Det finns heller inga krav på ansvarsförsäkring för miljöfarlig verksamhet.

– Hela systemet med strikt ansvar för miljöskada och principen om att förorenaren skall betala kullkastas, säger Karolina Ardesjö. Förslaget är väldigt omodernt. De nationella skadeståndsreglerna är bättre i flera EU-länder. Det finns en uppenbar risk för att dessa regler luckras upp. Jag hoppas verkligen att regeringen gör vad den kan för att stoppa förslaget i dess nuvarande form.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.