Underkänt för Banverket

MILJÖRÄTT: Det blev bakläxa för Banverket när Miljödomstolen miljöprövade dess ansökan om fortsatt tunnelbygge genom Hallandsås. Den stora frågan var hur mycket vatten som verket ska få släppa ut ur åsen under byggtiden. Nu måste Banverket komplettera sina undersökningar.

Artikel 2002-4

Banverket ville få tillstånd att leda ut i medeltal 100 liter vatten per sekund ur åsen under byggskedet. SNF befarar, liksom lantbrukare och kringboende, att skadorna på naturen ska bli bestående genom att grundvattnet börjar sjunka igen.

Tunnelbygget stoppades hösten 1997 sedan det tätningsmedel som användes hade förgiftat tunnelarbetare, kreatur och grundvatten. Regeringen anslog i höstas medel till att bygga färdigt tågtunnlarna genom Hallandsås.

Miljödomstolen i Växjö underkände i sitt beslut Banverkets underlag för beräkningar av hur mycket grundvatten som kommer att läcka ut under bygget och konsekvenserna av detta. Banverket bereds nu möjlighet att komplettera sin ansökan med bland annat nya modellberäkningar, analyser av tunnelvattnets påverkan på bäckarna på åsen och studier av grundvattensänkningens påverkan på Natura 2000-områden. Först därefter kommer domstolen att avkunna sin dom. Det innebär sannolikt att byggstarten blir rejält försenad.

– Det här är givetvis en missräkning och det innebär att både projektet och omgivningen måste fortsätta att leva i osäkerhet om byggets framtid, konstaterar Christer Möller, projektchef på Banverket.

Om Banverket väljer att inte göra fler undersökningar riskerar man avslag.

– Det är delvis helt nya utredningar som nu krävs och vi måste diskutera hur vi ska gå vidare med dem, säger Christer Möller.

– Miljödomstolen tog intryck av vår argumentering, säger Karolina Ardesjö, SNF:s miljöjurist, som var med vid förhandlingarna. Vi har hela tiden hävdat att det fanns risk för betydande negativ påverkan på Natura 2000-områdena, vilket länsstyrelsen och Naturvårdsverket inte drivit i sina slutliga yttranden till domstolen.

SNF deltog i domstolens förhandlingar med tre personer. Naturvårdsverket var inte där alls, vilket väckt en del uppmärksamhet. SNF fick ensamma föra naturens talan i domstolen.


www.banverket.se


www.snf.se/verksamhet/miljopolitik/miljoratt.cfm

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.