Vilda grannar på turné

MÅNGFALD: Fler gröna punkter i våra städer är målet för SNFs Vilda grannar-turné.

Artikel 2002-4

Vilda Grannar är SNFs folkbildningsprojekt kring hur vi kan få mer grönska och natur både i stadsmiljön och i den egna trädgården. Under våren och sommaren har projektledaren Per Isakson rest på turné till ett femtontal orter runt om i Sverige.

Avsikten har varit att informera och inspirera allmänheten till att skapa mer mångfald i vår närhet samt att uppvakta kommuner om en grönare samhällsplanering. En lista med fjorton gröna punkter har tagits fram som kommunerna uppmanas att genomföra. Symboler för två av dem överräcker Per Isakson till kommunalråden vid varje möte, en vägskylt med varningstexten ”Grodor på väg” och en fladdermusholk.

– Intresset har varit stort, vi har haft fortbildningsdagar för lärare där vi byggt fjärilsträdgårdar, haft holksnickringstävling på stora torget i Falun och tillfälligt anlagt en äng på torget i Sundvall, berättar Per Isakson. Vi har haft bokbord, föredrag och utställningar på varje ort.

Studiefrämjandet har varit medarrangör för turnén. De delar ut boken ”Vilda grannar” gratis till alla som velat gå studiecirklar på detta tema.


www.vildagrannar.snf.se/

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.