Externhandel i Örebro <br> fall för regeringen

I Örebro finns planer på att bygga en stor ICA Maxi-butik utanför staden.
En engagerad privatperson har nu överklagat dessa planer, med hänsyn till miljöeffekterna. Ärendet ligger nu hos regeringen för avgörande.

Artikel 2002-5

Boverket är i ett remissyttrande till regeringen mycket kritisk till etableringen. Man pekar på att den här typen av storskaliga bilorienterade anläggningar försvårar möjligheterna att uppfylla de nationella miljömålen. Verket anser också att den antagna detaljplanen inte bör godkännas eftersom kommunen inte har gjort ordentliga konsekvensutredningar för miljö och handel.

Boverket menar att den ökande externhandeln riskerar att bli ett hinder mot en långsiktigt uthållig utveckling. Man anser därför att etableringen i Örebro är av principiell vikt.

– Örebrofallet visar onekligen att det kan löna sig att lämna remissvar och att försöka överklaga planer som inte hanteras korrekt för att få en mer genomtänkt planering, säger Jens Forsmark, som arbetar med externhandel och miljö för SNF.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.