Fortsatt överfiske av torsk

HAV - Det blev inget förbud för kommersiellt torskfiske i östra Östersjön. Årets fiskeförhandlingar ledde återigen till högre kvoter än vad forskarna rekommenderat.

Artikel 2002-5

Förra året föreslog det internationella havsforskningsrådet totalstopp för torskfisket, vilket inte gick igenom. I år valde de istället att lägga fram tre olika alternativ. Förhandlingarna i Fiskerikommissionen för Östersjön slutade på en nivå 10 000 ton över det högsta alternativet. Kvoten för hela Östersjön blev 75 000 ton, bara tusen ton mindre än året innan.

Vid förhandlingarna nådde man heller ingen överenskommelse om ett moratorium för i torskfisket öster om Bornholm, vilket SNF krävt sedan länge.

– Man tar inte forskarnas råd på allvar och skjuter problemen framför sig, säger Gunnar Norén från Coalition Clean Baltic, observatör vid mötet. Beslut tas ett år i taget, medan forskarnas råd förutsätter långsiktighet. Istället kramar man ut så mycket man kan och försöker få ett alibi från fiskeribiologerna.

Torsken i Östersjön är hotad med nuvarande nivåer på fisket. Dessutom är syrenivåerna nu så låga på de djup där torskäggen läggs att de inte kan överleva. Torsken föryngrar sig därför dåligt eller inte alls.

En återhämtningsplan för torsken antogs förra året och kompletterades vid årets fiskeförhandlingar. Planen innehåller krav på större minimimått, 38 centimeter, samt krav på skonsammare nät med större nätmaskor.

– Planen är inte tillräckligt kraftfull, menar Gunnar Norén. Fortfarande saknas exempelvis skydd för torsken under lekperioden inom ett tillräckligt stort område.

– Det finns fortfarande stor risk för att torskbestånden kraschar, man bör undvika att köpa torsk, både från Östersjön och från Västerhavet, där den också är starkt hotad, säger Gunnar Norén.

FOTNOT. Efter uppgörelsen med miljöpartiet har den svenska regeringen aviserat att man tänker införa ett ensidigt svenskt torskfiskestopp. Hur det kommer att påverka fisket i Östersjön är ännu oklart. EU-kommissionen säger sig dock kunna garantera att den outnyttjade svenska kvoten inte ska få utnyttjas av något annat land.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.