Koll på gnaget

MÅNGFALD - Vad är det för mönster i barken, vem har gjort dem?

Artikel 2002-5

Blir man nyfiken på de hemlighetsfulla tecknen i trädens bark kan det vara svårt att ta reda på vems signatur man har framför sig. De vedlevande skalbaggarna är ofta små, kortlivade och nattaktiva. Men spåren de lämnar är desto tydligare.

ArtDatabanken vid SLU har gett ut boken "Insektsgnag i bark och ved", som ger hjälp för att identifiera och lära sig mer om 460 olika insekter med hjälp av deras gnagspår. Denna bok är den första i sitt slag och kan förväntas bli ett standardverk för både naturvård och skogsbruk. Naturvårdaren kan söka spår efter de fler än 200 arter i boken som är rödlistade. Skogsbrukaren kan lära sig skilja på gnagspår från skadegörare och från mer harmlösa arter.

Författare är entomologen Bengt Ehnström. Han har mer än 45 års erfarenhet av ved- och barklevande insekter i svenska skogar.

www.artdata.slu.se

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.