Motvikt mot ytlighet

Boken om ornitologen och författaren Erik Rosenberg ger perspektiv och energi, skriver Eva-Lena Neiman. Vi möter en man som skildrar naturen med poetisk precision och tidigt engagerade sig mot miljögifter.

Artikel 2002-5

Fågelliv betyder orden


Den lite gåtfulla boktiteln får så småningom en förklaring, eller i alla fall ett ursprung, under läsningen.
Det är i år 100 år sedan ornitologen och författaren Erik Rosenberg föddes. Gullers förlag har lagom till jubileumet givit ut en bok med text av Claes Thor och bilder av Jan-Peter Lahall som är en sympatisk hyllning till Rosenbergs verk. Levande och lättläst har resultatet blivit. Männen bakom boken har båda en egen levande relation till den natur runt Örebro som blivit så förknippad med Rosenberg: Oset, Kvismaren och Tysslingen.
Detta är den första biografin om Erik Rosenberg och det listade rikliga referensmaterialet ger också vägar bland annat till Rosenbergs artiklar i Sveriges Natur och i Naturskyddsföreningen i Örebros läns årsskrifter.
Att läsa om Rosenbergs engagemang och livshållning: att alltid ta reda på det verkliga förhållandet, se och uppleva själv, känns som en befriande motvikt mot ytlighet och lättköpt mediabrus. Hans tidiga engagemang för att stoppa biociderna som förgiftade både små- och rovfåglar är också värt att lyfta fram, liksom hans poetiska precision i beskrivningen av fåglars beteenden och läten i den klassiska ”Fåglar i Sverige”, som aldrig tycks bli föråldrade. En fin presentbok som ger perspektiv och energi.

Livsmotiv

infångade av Kjell Landås
är en liten vacker pocketbok utgiven genom Books on demand i Visby, en möjlighet för icke etablerade författare att få se sina ord i tryck och nå en läsekrets. Landsås små naturbetraktelser i haikuformat är väl värda att spridas och läsas. Några känns kanske lite väl enkelt registrerande, men de bryts mot bildspråk som fördjupar och hittar annorlunda tonfall. Så här kan det låta: Ån föder alar / en stillsam moder / som har befruktats uppströms, eller: Med slutna ögon / kan kartbladets höjdkurvor / göra dig andfådd. De korta texterna, de luftiga arken, lämnar generöst och positivt utrymme för egna reflektioner och minnesbilder.

Stenar

bergarter och mineral i Norden


Kan en lärobok vara poetisk i sin sakliga torrhet? Denna mycket kunniga och faktaspäckade bok utgiven av ICA Bokförlag ger ett direkt svar. Okunnig i geologi fastnar jag genast bland begrepp som kalenoiderna och suprakrustala, tektoniskt och intusiva. Det är ett vackert och lockande fackspråk som plötsligt öppnar en stenvärld som för de flesta nog ter sig ganska enahanda, just för att vi inte vet något, eller ytterst lite, om stenarnas mångfald, ursprung och berättelser om jordens utveckling. Författaren Per H Lundegårdh avled innan boken hann ges ut, men hans efterlämnade kunskap kommer säkert att komma till stor glädje och nytta såväl bland geologistuderande som i folkbildningens tjänst. Boken innehåller rikligt med illustrativa foton.

Landet bortom tiden


heter en bok utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län Bokens inledande citat är hämtat från en dikt av SNF mångårige ordförande Sten Selander. Dikten börjar som bokens titel och Selanders ”Det levande landskapet” är given i litteratur- förteckningen.
Detta är en bok som borde inspirera andra länsstyrelser att göra sammaledes! Men det krävs förstås en mycket duktig författare som Tomas Ljung för att lyfta en bok om skyddade områden utan att för ett ögonblick bli präktig, onödigt redovisande eller pliktskyldig i tonfallet. Texten känns som om den skrivits med lätt hand, trots att den skvallrar om mycket ambitiöst faktasamlande. Upplevelserna av och i de olika naturområdena (bra utmärkta på kartor) bär upp texten och lockar.
Man får lust att resa i författarens fotspår, mellan den klassiska fågelsjön Hofran i södra Dalarna och ända upp till Långfjället och Töfsingdalens nationalpark. SNF, centralt och lokalt, har haft en viktig roll när det gäller bevarandet av flera av dessa rika och varierande områden.
Läs – det är viktigt att ge ord åt naturens rikedom också när argumentationen nått sitt skyddsmål.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.