Svenskarna vill bevara <br>statens skogar

SKOG - Svenskarna vill använda statens skogar för naturskydd, och statliga Sveaskog har antagit en radikal miljöpolicy, men verkligheten ute i skogen är annorlunda.

Artikel 2002-5

I en undersökning beställd av Statsskogsutredningen har svenskarna nyligen fått uttala sig om vad statens skogar ska användas till. En överväldigande majoritet anser att skogen främst ska användas för att värna om den biologiska mångfalden (64 procent), landskapsbild (51 procent) och friluftsliv (42 procent) kommer därnäst. Skogsbruk värderas lågt, endast 24 procent ser det som en viktig användning av statens skogar.

Regeringen har tidigare uttalat att man på statens mark vill bli ”ledande för ett långsiktigt ekologiskt hållbart skogsbruk”. Sveaskog, som förvaltar 70 procent av statens skogar, har också i sin nya miljöpolicy slagit fast att minst 20 procent av företagets produktiva skogsmark ska användas till naturhänsyn och naturskydd.

Men verkligheten ute i skogen är annorlunda. I en debattartikel i Göteborgsposten från augusti i år räknar Mikael Karlsson, ordförande i SNF, upp ett antal aktuella misstag i Sveaskogs verksamhet som visar att företaget bryter mot sin egen miljöpolicy.

– Policyn har uppenbarligen inte fått fullt genomslag i organisationen, som fortfarande har ett högt satt ekonomiskt avkastningskrav för sin verksamhet, säger Mikael Karlsson.

http://www.statsskog.gov.se/pdf/Opinionsundersökning.pdf

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.