Tydligare miljöregler för företag

INTERNATIONELLT - Riktlinjerna för företagens frivilliga miljöarbete är okända och fungerar dåligt. Det visar en undersökning av 33 av Sveriges 50 största företag.

Artikel 2002-5

En av de stora frågorna på toppmötet i Johannesburg var vilka krav man ska ställa på företagens miljöansvar och om bolagen ska följa frivilliga eller bindande miljöregler. Toppmötet kunde dock inte enas kring något beslut i frågan.

Internationellt finns idag två rättesnören för hur företag ska bete sig miljömässigt och socialt, OECDs frivilliga riktlinjer och FNs ”Global Compact”. SNF genomförde i augusti en enkätundersökning bland Sveriges 50 största företag för att se hur dessa regelverk fungerade i praktiken. Företagen fick svara på frågor som baserar sig på de internationella riktlinjerna.

Resultatet är blandat. Vissa företag, som till exempel Hennes & Mauritz och Scania har svarat utförligt på frågorna. Andra har inte svarat alls, bland dem Vattenfall, Ikea och SKF.

– Flera företag har skrivit att frågorna är oklara, trots att de är OECDs riktlinjer som försetts med ett frågetecken på slutet. Det är i sig ett tydligt tecken på att riktlinjerna inte fungerar, säger Gudrun Hubendick, internationell handläggare på SNF.

En av grundbultarna i OECDs riktlinjer är att företagen ska redovisa mätbara miljömål. Men här misslyckas de flesta företag med att leva upp till kraven. Arla, ABB och Tetrapak hör till undantagen som redovisar tydliga miljömål på sina hemsidor.

Kvaltiteten på miljöinformationen varierar också kraftigt mellan företagen. Medan Flextronics och Bilia knappast redovisar någon miljöinformation, har andra företag mycket utförliga redovisningar som tar upp så gott som alla punkter i OECDs riktlinjer.

www.snf.se/pdf/sammanfattning-foretag.PDF

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.